2006–2010

Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory

Särtryck nr 2008:19

Författare: Stephen L. Ross och Yves ZenouÅr: 2008 Publikation: Regional Science and Urban Economics Årgång (nr): 38 (5) Sidor: 498–517


Recent theoretical work has examined the spatial distribution of unemployment using the efficiency wage model as the mechanism by which unemployment arises in the urban economy. This paper extends the standard efficiency wage model in order to allow for behavioral substitution between leisure time at home and effort at work. In equilibrium, residing at a location with a long commute affects the time available for leisure at home and therefore affects the trade off between effort at work and risk of unemployment. This model implies an empirical relationship between expected commutes and labor market outcomes, which is tested using the Public Use Microdata sample of the 2000 U.S. Decennial Census. The empirical results suggest that efficiency wages operate primarily for blue collar workers, i.e. workers who tend to be in occupations that face higher levels of supervision. For this subset of workers, longer commutes imply higher levels of unemployment and higher wages, which are both consistent with shirking and leisure being substitutable.


Referens:
Ross, Stephen L. och Yves Zenou (2008), "Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory". Regional Science and Urban Economics 38(5), 498–517.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se