2006–2010

Did Nordic Countries Recognize the Gathering Storm of World War II? Evidence from the Bond Markets

Särtryck nr 2008:23

Författare: Daniel Waldenström och Bruno S. FreyÅr: 2008 Publikation: Explorations in Economic History Årgång (nr): 45 (2) Sidor: 107–126


This paper analyzes and compares different ways of assessing how people perceived impending threats of war in the past. Conventional Nordic historiography of World War II claims there were few, if any, people in the Nordic countries who perceived a significantly increased threat of war between 1938 and early 1940. At the same time, historical methods face problems when it comes to capturing the often tacitly held beliefs of a large number of people in the past. In this paper, we analyze these assessments by looking at sudden shifts in sovereign debt yields and spreads in the Nordic bond markets at that time. Our results suggest that Nordic contemporaries indeed perceived significant war risk increases around the time of major war-related geopolitical events. While these findings question some – but not all – of standard Nordic World War II historiography, they also demonstrate the value of analyzing historical market prices to reassess the often tacitly held views and opinions of large groups of people in the past.


Referens:
Waldenström, Daniel och Bruno S. Frey (2008), "Did Nordic Countries Recognize the Gathering Storm of World War II? Evidence from the Bond Markets". Explorations in Economic History 45(2), 107–126.

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se