2006–2010

Reciprocal Dumping with Product Differentiation

Särtryck nr 2008:25

Författare: Richard Friberg och Mattias GanslandtÅr: 2008 Publikation: Review of International Economics Årgång (nr): 16 (5) Sidor: 942–954


This paper examines if international trade can reduce total welfare in an international oligopoly with differentiated goods. We show that intra-industry trade, i.e. “reciprocal dumping,” can result in lower total surplus than autarky in a Cournot model for any degree of product differentiation. Moreover, trade can reduce welfare compared to autarky in a Bertrand model when the local markets are sufficiently competitive and products are sufficiently close substitutes. Otherwise it unambiguously increases welfare.


Referens:
Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2008), "Reciprocal Dumping with Product Differentiation". Review of International Economics 16(5), 942–954.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se