2006–2010

Introduction

Särtryck nr 2008:26

Författare: Henrik Horn och Petros C. MavroidisÅr: 2008 Publikation: The WTO Case Law of 2004–2005. Legal and Economic Analysis Redaktör: Henrik Horn and Petros C. MavroidisFörlag: CambridgeFörlagsort: UK Sidor: 1–7


This is the fourth round of Reporters' Studies undertaken in the context of the American Law Institute project 'Principles of World Trade Law: The World Trade Organization'. The aim of the project is to provide systematic analysis of WTO law based in both economics and law. This year's focus has been on disputes that came to an administrative end during the years 2004 and 2005, either because they were not appealed or because the appeal process had come to an end. Each dispute has been evaluated jointly by an economist and a lawyer. Their general task has been to evaluate whether the ruling 'makes sense' from an economic as well as a legal point of view, and, if not, whether the problem lies in the legal text or in the interpretation thereof. The teams of lawyers and economists do not always cover all issues discussed in a case, but they seek to discuss both the procedural and the substantive issues that form the 'core' of the dispute as they see it.


Referens:
Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), "Introduction". Sid. 1–7 i Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, red., The WTO Case Law of 2004–2005. Legal and Economic Analysis. UK: Cambridge.

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se