2006–2010

Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land

Särtryck nr 2008:36

Författare: Anders Engvall, Örjan Sjöberg och Fredrik SjöholmÅr: 2008 Publikation: Asian Economic Papers Årgång (nr): 7 (2) Sidor: 74–95


Cambodia has been growing rapidly over the past few years, but remains one of the poorest countries in East Asia. This paper analyzes rural poverty in Cambodia to identify the factors that explain its occurrence and persistence. The reduction of rural poverty in Cambodia requires (1) improvements in agricultural productivity and (2) the establishment of other income-earning opportunities for the rural population. Our econometric investigation of the 2004 Cambodian Socio-Economic Survey shows that the main causes of poverty differ between landowners and the landless, and between different regions. Increasing inputs to agriculture (e.g., fertilizers) is critical to increasing the welfare of landowning poor, and linkages with the rest of the economy are of vital importance to both landowners and the landless poor.


Referens:
Engvall, Anders, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm (2008), "Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land". Asian Economic Papers 7(2), 74–95.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se