2006–2010

The Strength of Weak Ties in Crime

Särtryck nr 2008:6

Författare: Eleonora Patacchini och Yves ZenouÅr: 2008 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 52 (2) Sidor: 209–236


The aim of this paper is to investigate whether weak ties play an important role in explaining criminal activities. We first develop a model where individuals learn about crime opportunities by interacting with other peers. These interactions can take the form of either strong or weak ties. We find that increasing the percentage of weak ties induces more transitions from non-crime to crime and thus the crime rate in the economy increases. This is because, when the percentage of weak ties is high, delinquents and non-delinquents are in close contact with each other. We then test these predictions using the U.S. National Longitudinal Survey of Adolescent Health (AddHealth), which contains unique detailed informations on friendship relationships among teenagers. The theoretical predictions of our model are confirmed by the empirical analysis since we find that weak ties, as measured by friends of friends, have a positive impact on criminal activities.


Referens:
Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2008), "The Strength of Weak Ties in Crime". European Economic Review 52(2), 209–236.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se