2006–2010

Let´s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in Housing Rural Migrants in China

Särtryck nr 2008:7

Författare: Yan Song, Yves Zenou och Chengri DingÅr: 2008 Publikation: Urban Studies Årgång (nr): 45 (2) Sidor: 313–330


In the era of China’s economic growth and urbanisation, providing adequate and affordable housing for rural–urban migrants in urban areas is crucial for the success of China’s multifaceted reforms. Yet the urban housing provision system has overlooked the needs of rural migrants since the reforms. Urbanising villages, a unique product of China’s urbanisation and land reform, provide affordable housing for rural migrants. However, these urbanising villages are rejected by policy-makers due to their associated social and environment problems. In this paper, a multinomial logit model of housing type choice is adopted, in which people choose from a number of mutually exclusive housing types. Regression results indicate that rural migrants are shunned by the urban housing market. It is argued that, without accompanying programmes that include rural migrants in the urban housing market, policies that focus on demolishing urbanising villages could be misguided.


Referens:
Song, Yan, Yves Zenou och Chengri Ding (2008), "Let´s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in Housing Rural Migrants in China". Urban Studies 45(2), 313–330.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se