2006–2010

Awarding Entrepreneurship Research: A Presentation of the Global Award

Särtryck nr 2009:16

Författare: Pontus Braunerhjelm och Magnus HenreksonÅr: 2009 Publikation: Entrepreneurship Theory and Practice Årgång (nr): 33 (3) Sidor: 809–814

Awarding Entrepreneurship Research: A Presentation of the Global Award Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson


On January 29, 2009, professor Scott A. Shane, CaseWestern Reserve University (Cleveland, Ohio), became the first recipient of the Global Award for Entrepreneurship Research, an upgrade of the previous award given annually since 1996, and since then firmly established as the leading prize for outstanding research contributions in the area. The objective of this essay is to present the background to and the organizations behind the award; to describe how candidates are nominated, evaluated, and selected; and to give a clear account of the criteria that guide the Prize Committee in their selection of award winners.


Referens:
Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2009), "Awarding Entrepreneurship Research: A Presentation of the Global Award". Entrepreneurship Theory and Practice 33(3), 809–814.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se