2006–2010

Urban Search Models under High-relocation Costs. Theory and Application to Spatial Mismatch

Särtryck nr 2009:25

Författare: Yves ZenouÅr: 2009 Publikation: Labour Economics Årgång (nr): 16 (5) Sidor: 534–546
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We develop a search-matching model in which mobility costs are so high that it is too costly for workers to relocate when a change in their employment status occurs. We show that, in equilibrium, wages increase with distance to jobs and commuting costs because firms need to compensate the transportation cost difference between the employed and unemployed workers at each location in the city. We also show that the equilibrium land rent is negatively affected by the unemployment benefit because an increase in the latter induce firms to create less jobs, which, in turn, reduces the competition in the land market. We then use this model to provide a mechanism for the observed spatial mismatch between where black workers live and where jobs are. We finally show that a transportation policy consisting in subsidizing the commuting costs of black workers can increase job creation and reduce unemployment if the level of the subsidy is set at a sufficiently high level.


Referens:
Zenou, Yves (2009), "Urban Search Models under High-relocation Costs. Theory and Application to Spatial Mismatch". Labour Economics 16(5), 534–546.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se