2006–2010

Search in Cities

Särtryck nr 2009:29

Författare: Yves ZenouÅr: 2009 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 53 (6) Sidor: 607–624
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The aim of this paper is to expose the recent developments of urban search models which incorporate a land market into a search-matching framework. Using these models, we will be able to explain why unemployment rates vary within a city, how city structure affects workers’ labor-market outcomes, how unemployment benefits and the job-destruction rate affect the growth of cities and why workers living far away from job centers search less intensively and experience higher unemployment rates than those residing closer to jobs. We are also able to explain why, as compared to whites, black workers spend more time commuting to work but travel less miles and search for jobs over a smaller area.


Referens:
Zenou, Yves (2009), "Search in Cities". European Economic Review 53(6), 607–624.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se