2006–2010

Search in Cities

Särtryck nr 2009:29

Författare: Yves ZenouÅr: 2009 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 53 (6) Sidor: 607–624
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The aim of this paper is to expose the recent developments of urban search models which incorporate a land market into a search-matching framework. Using these models, we will be able to explain why unemployment rates vary within a city, how city structure affects workers’ labor-market outcomes, how unemployment benefits and the job-destruction rate affect the growth of cities and why workers living far away from job centers search less intensively and experience higher unemployment rates than those residing closer to jobs. We are also able to explain why, as compared to whites, black workers spend more time commuting to work but travel less miles and search for jobs over a smaller area.


Referens:
Zenou, Yves (2009), "Search in Cities". European Economic Review 53(6), 607–624.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se