2006–2010

Do Entrenched Managers Pay Their Workers More?

Särtryck nr 2009:3

Författare: Henrik Cronqvist, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd och Jonas VlachosÅr: 2009 Publikation: Journal of Finance Årgång (nr): 64 (1) Sidor: 309–339
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Analyzing a panel that matches public firms with worker-level data, we find that managerial entrenchment affects workers’ pay. CEOs with more control pay their workers more, but financial incentives through cash flow rights ownership mitigate such behavior. Entrenched CEOs pay more to employees closer to them in the corporate hierarchy, geographically closer to the headquarters, and associated with conflict-inclined unions. The evidence is consistent with entrenched CEOs paying more to enjoy private benefits such as lower effort wage bargaining and improved social relations with employees. Our results show that managerial ownership and corporate governance can play an important role for employee compensation.


Referens:
Cronqvist, Henrik, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos (2009), "Do Entrenched Managers Pay Their Workers More?". Journal of Finance 64(1), 309–339.

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Jonas Vlachos

Kontakt

Tel: 08 16 30 46
Mobil: 070 893 3240
jonas.vlachos@ne.su.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se