2006–2010

Displacement and Self-employment Entry

Särtryck nr 2009:33

Författare: Jenny von GreiffÅr: 2009 Publikation: Labour Economics Årgång (nr): 16 (5) Sidor: 556–565
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Displacement is expected to decrease the reservation wage of self-employment by decreasing earnings in paid employment and increasing the probability of unemployment. This paper examines whether displacement increases the probability of self-employment using propensity score matching on Swedish register-based data. The data include all individuals displaced due to plant closures in 1987 and 1988, and a random sample of 200,000 employed individuals. The results suggest that displacement almost doubles the probability of entering self-employment the year after displacement. A sub-sample analysis indicates that individuals with a potentially worse position on the labor market react more strongly to displacement in terms of entering self-employment.


Referens:
von Greiff, Jenny (2009), "Displacement and Self-employment Entry". Labour Economics 16(5), 556–565.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se