2006–2010

Burden of Proof in Environmental Disputes in the WTO: Legal Aspects

Särtryck nr 2009:41

Författare: Henrik Horn och Petros C. MavroidisÅr: 2009 Publikation: European Energy and Environmental Law Review Årgång (nr): 18 (2) Sidor: 112–140
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This paper discusses allocation of burden of proof in environmental disputes in the WTO system. Besides laying down the natural principles that (i) the complainant carries the burden to (ii) make a prima facie case that its claim holds, WTO adjudicating bodies have said little of more general nature. The paper therefore examines the case law of relevance to environmental policies, to establish the rules concerning burden of proof that are likely to be applied in such disputes. Evaluating this case law, the paper makes two observations: first, in cases submitted under the GATTWTO, adjudicating bodies have committed errors regarding the required amount of evidence (the burden of persuasion); and second, such errors, as well as errors concerning the determination of the party to carry the burden of providing this evidence (the burden of production), have been committed in disputes submitted under the TBT/SPS Agreements. These errors largely seem attributable to the general absence of methodology regarding the interpretation of some key substantive provisions featuring in the three Agreements.


Referens:
Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2009), "Burden of Proof in Environmental Disputes in the WTO: Legal Aspects". European Energy and Environmental Law Review 18(2), 112–140.

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se