2006–2010

How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer

Särtryck nr 2010:16

Författare: Olof Åslund, John Östh och Yves ZenouÅr: 2010 Publikation: Journal of Economic Geography Årgång (nr): 10 (3) Sidor: 389–422
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We study the impact of job proximity on individual employment and earnings. The analysis exploits a Swedish refugee dispersal policy to obtain exogenous variation in individual locations. Using very detailed data on the exact location of all residences and workplaces in Sweden, we find that having been placed in a location with poor job access in 1990–1991 adversely affected employment in 1999. Doubling the number of jobs in the initial location in 1990–1991 is associated with 2.9 percentage points higher employment probability in 1999. Considering that the 1999 employment rate was 43% among the refugees, this is a considerable effect. The analysis suggests that residential sorting leads to underestimation of the impact of job access.


Referens:
Åslund, Olof, John Östh och Yves Zenou (2010), "How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer". Journal of Economic Geography 10(3), 389–422.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se