2006–2010

Industry Concentration and Welfare: On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers

Särtryck nr 2010:23

Författare: Sven-Olof Fridolfsson och Johan StennekÅr: 2010 Publikation: Economica Årgång (nr): 77 (308) Sidor: 734–750
Artikeln online (behörighet kan krävas)


There is diverging empirical evidence on the competitive effects of horizontal mergers: consumer prices (and thus presumably competitors’ profits) often rise while competitors’ share prices fall. Our model of endogenous mergers provides a possible reconciliation. It is demonstrated that anti-competitive mergers may reduce competitors’ share prices, if the merger announcement informs the market that the competitors lost a race to buy the target. Also the use of ‘first rumour’ as an event may create similar problems of interpretation. We also indicate how the event-study methodology may be adapted to identify competitive effects and thus the welfare consequences for consumers.


Referens:
Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2010), "Industry Concentration and Welfare: On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers". Economica 77(308), 734–750.

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se