2006–2010

Industry Concentration and Welfare: On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers

Särtryck nr 2010:23

Författare: Sven-Olof Fridolfsson och Johan StennekÅr: 2010 Publikation: Economica Årgång (nr): 77 (308) Sidor: 734–750
Artikeln online (behörighet kan krävas)


There is diverging empirical evidence on the competitive effects of horizontal mergers: consumer prices (and thus presumably competitors’ profits) often rise while competitors’ share prices fall. Our model of endogenous mergers provides a possible reconciliation. It is demonstrated that anti-competitive mergers may reduce competitors’ share prices, if the merger announcement informs the market that the competitors lost a race to buy the target. Also the use of ‘first rumour’ as an event may create similar problems of interpretation. We also indicate how the event-study methodology may be adapted to identify competitive effects and thus the welfare consequences for consumers.


Referens:
Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2010), "Industry Concentration and Welfare: On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers". Economica 77(308), 734–750.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se