2006–2010

The Role of Small Firms in the Technology Development of China

Särtryck nr 2010:31

Författare: Fredrik Sjöholm och Nannan LundinÅr: 2010 Publikation: The World Economy Årgång (nr): 33 (9) Sidor: 1117–1139
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Science & Technology (S&T) is high on the Chinese policy agenda and the country aims at becoming an innovation-driven economy. Small firms have been important in technology development in other East Asian countries but the situation in Chinese small firms has been far less explored. We examine how much S&T has been accounted for by small firms and how their S&T intensity differs across industries and ownership groups. We also analyse how various firm characteristics differ over size categories and S&T status. This study is based on newly processed micro-level data provided by the National Bureau of Statistics with information on a large number of S&T indicators for manufacturing firms in China in 2000 and 2004. Our results suggest that the role of small firms in Chinese S&T is similar to that in many other countries. They account for a comparably small share of total S&T and most small firms are not engaged in any S&T. However, those small firms that do engage in S&T tend to be more S&T intensive and have a higher output in terms of patents than larger Chinese S&T firms.
 


Referens:
Sjöholm, Fredrik och Nannan Lundin (2010), "The Role of Small Firms in the Technology Development of China". The World Economy 33(9), 1117–1139.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se