2006–2010

Delinquent Networks

Särtryck nr 2010:4

Författare: Coralio Ballester, Antoni Calvó-Armengol och Yves ZenouÅr: 2010 Publikation: Journal of the European Economic Association Årgång (nr): 8 (1) Sidor: 34–61
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Delinquents are embedded in a network of relationships. Each delinquent decides in a noncooperative way how much delinquency effort he will exert. We characterize the Nash equilibrium and derive an optimal enforcement policy, called the key-player policy. We then extend our characterization of optimal single player network removal to optimal group removal, the key group. We also characterize and derive a policy that targets links rather than players. Finally, we endogenize the network connecting delinquents by allowing players to join the labor market instead of committing delinquent offenses. The key-player policy turns out to be much more complex because it depends on wages and on the structure of the network.


Referens:
Ballester, Coralio, Antoni Calvó-Armengol och Yves Zenou (2010), "Delinquent Networks". Journal of the European Economic Association 8(1), 34–61.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se