2006–2010

Car Ownership and the Labor Market of Ethnic Minorities

Särtryck nr 2010:5

Författare: Pieter A. Gautier och Yves ZenouÅr: 2010 Publikation: Journal of Urban Economics Årgång (nr): 67 (3) Sidor: 392–403
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We show how initial wealth differences between low-skilled minorities and white workers can generate differences in their labor-market outcomes. This even occurs in the absence of a taste for discrimination against ethnic minorities or exogenous differences in distance to jobs. Because of the initial wealth difference, minorities cannot afford to buy a car while whites can. Car ownership allows whites to reach more jobs per unit of time, which gives them a better bargaining position in the labor market. As a result, in equilibrium, ethnic minorities end up with both higher unemployment rates and lower wages than whites. Furthermore, we also show that it takes more time for minorities to reach their jobs even though they travel less miles when employed. Those predictions are consistent with the data. Better access to capital markets or better public transportation will reduce the differences in labor-market outcomes.


Referens:
Gautier, Pieter A. och Yves Zenou (2010), "Car Ownership and the Labor Market of Ethnic Minorities". Journal of Urban Economics 67(3), 392–403.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se