2006–2010

Hybrid Entrepreneurship

Särtryck nr 2010:7

Författare: Timothy B. Folta, Frédéric Delmar och Karl WennbergÅr: 2010 Publikation: Management Science Årgång (nr): 56 (2) Sidor: 253–269
Artikeln online (behörighet kan krävas)


In contrast to previous efforts to model an individual’s movement from wage work into entrepreneurship, we consider that individuals might transition incrementally by retaining their wage job while entering into self-employment. We show that these hybrid entrepreneurs represent a significant share of all entrepreneurial activity. Theoretical arguments are proposed to suggest why hybrid entrants are distinct from self-employment entrants, and why hybrid entry may facilitate subsequent entry into full self-employment. We demonstrate that there are significant theoretical and empirical consequences for this group and our understanding of selfemployment entry and labor market dynamics. Using matched employee–employer data over eight years, we test the model on a population of Swedish wage earners in the knowledge-intensive sector.


Referens:
Folta, Timothy B., Frédéric Delmar och Karl Wennberg (2010), "Hybrid Entrepreneurship". Management Science 56(2), 253–269.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se