Publicerade artiklar på svenska

1950–1959

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1959

Ahrsjö, Göran (1959), ”Ekonomin inför 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 89, nr 48, 1355–1356.

Ahrsjö, Göran (1959), ”Konturer hos vår blivande nya stora ’hemmamarknad’”. Svensk Handel, årg. 15, nr 9, 5–10 och 38–40.

Ahrsjö, Göran (1959), ”Fakta och funderingar om 60-talets tillgång och efterfrågan”. Svensk Handel, årg. 15, nr 12, 29–30.

Albinsson, Göran (1959), ”Högre pensionärstandard bromsar konsumtionsökningen?”. Ekonomen, årg. 36, nr 19, 24–33.

Albinsson, Göran (1959), ”Långsiktiga försäljningsprognoser – för branscher inom konsumtionsvaruområdet”. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 9, 594–603.

Bentzel, Ragnar (1959), ”Några synpunkter på sparandets dynamik”. Sid. 36–50 i Festskrift tillägnad Halvar Sundberg. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Gillberg, Jan och Bengt G. Rundblad (1959), ”Användning av befolkningsregistret för undersökning av arbetskraftens rörlighet – en metodstudie”. Statistisk Tidskrift, årg. 8, nr 1, 27–31.

Höglund, Bengt (1959), ”Jämviktsanalys, aktivitetsanalys och input-output”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 61, nr 2, 82–113.

Mutén, Leif (1959), ”Skatteavdrag för donationer, trots allt?”. Balans, årg. 11, nr 4, 48–53.

Wallander, Jan (1959), ”Input-output-analysen och samhällsplaneringen”. Plan, årg. 13, nr 4, 117–123.

Wallander, Jan (1959), ”Överflödssamhället”. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 1, 20–25.
 

1958

Ahrsjö, Göran (1958), ”Konjunkturläget”. Industriförbundets Meddelanden, årg, 31, nr 1, 5–8.

Ahrsjö, Göran (1958), ”Forskningsverksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 31, nr 7, 238–241.

Ahrsjö, Göran (1958), ”De sex – olikheternas marknad”. Svensk Handel, årg. 14, nr 14, 5–9 och 39.

Albinsson, Göran (1958), ”Bebyggelsetyp och konsumtionsvaror. Inflyttningen till tätorterna”. Fönstret, årg. 35, nr 1, 6–8.

Bentzel, Ragnar (1958), ”Konsumtionen i Sverige 1931–65”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 39, nr 1, 10–20.

Höök, Erik (1958), ”Folkpensionens finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 10, 713–723.

Lidén, Lars (1958), ”Frankrike och frihandelsområdet”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 3, 195–199.

Lidén, Lars (1958), ”Förlängningen av Colomboplanen”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 10, 54-57.

Wallander, Jan (1958), ”Bilismen och kreditgivningen”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 7, 472–479.

Wallander, Jan (1958), ”Industriens Utredningsinstitut”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 39, nr 2, 53–58.

1957

Ahrsjö, Göran (1957), ”Sveriges industriproduktion och export under efterkrigsåren”. Industritidningen Norden, årg. 85, nr 13, 177–180.

Albinsson, Göran (1957), ”Efterfrågeanalys på bostadsområdet”. att bo, årg. 7, nr 3, 125–135.

Albinsson, Göran (1957), ”Troliga tendenser i den framtida konsumtionsutvecklingen”. Svensk Handel, årg. 13, nr 3, 5–6.

Albinsson, Göran (1957), ”Hur man gör konsumtionsprognoser”. Kooperatören, årg. 54, nr 19, 415–421.

Gulbrandsen, Odd (1957), ”Jordbrukets avfolkning – förutsättningar och konsekvenser”. Kooperatören, årg. 54, nr 19, 422–427.

Höök, Erik (1957), ”Från hemarbete till förvärvsarbete – ett skatteproblem”. Balans, årg. 9, nr 2, 61–64.
 

1956

Albinsson, Göran (1956), ”Japans ekonomiska problem”. Fackföreningsrörelsen, årg. 36, nr 10, 200–206.

Bentzel, Ragnar (1956), "Om aggregation av produktionsfunktioner". Stockholm: IUI. I 25 Economic Essays in Honour of Erik Lindahl, 21 November 1956. Stockholm: Ekonomisk Tidskrift.

Bentzel, Ragnar (1956), ”Produktivitetsproblem i den penning- och lönepolitiska diskussionen i vårt land”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 4, 219–236.

Bentzel, Ragnar (1956), ”Tendenser i vår konsumtionsutveckling”. Sid. 87–95 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

Nabseth, Lars (1956), ”En arbetstidsförkortning – verkningar i olika företag”. I SOU 1956:20, Utredningen om kortare arbetstid. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Ortmark, Åke (1956), ”Bilägaren och bilen”. Ekonomisk Revy, årg. 13, nr 6, 315–316.

Rundblad, Bengt G. (1956), ”Urvalsmetoder och hushållsbegrepp i IUI:s bilundersökning”. Affärsekonomi, årg. 29, nr 18, 1206 och 1262.

Rundblad, Bengt G. (1956), ”Född till direktör…”. Industria, årg. 52, nr 11, 42–55.

Samuelsson, Karl-Olov (1956), ”Vad skall vi köpa för miljarderna – bilar eller?”. Ekonomen, årg. 33, nr 3, 21–22 och 24–26.

Wallander, Jan (1956), ”Bilismens finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 13, nr 7, 357–365.

Wallander, Jan (1956), ”Samhällsplanering och industrilokalisering”. Plan, årg. 10, nr 1, 3–9.

Wallander, Jan (1956), “Långtidsprogrammet och verkligheten”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 37, nr 2, 49–56.
 

1955

Bentzel, Ragnar (1955), ”Hur har vår konsumtion förändrats?”. Svensk Handel, årg. 11, nr 20, 453–454 och 457.

Gulbrandsen, Odd (1955), ”Produktiviteten i svenskt jordbruk”. Sid. 307–313 i Svensk Jordbruksforskning. Stockholm: LT.

Rundblad, Bengt G. (1955), ”Att åldras i industrialismens samhälle”. Sid. 65–78 i Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Rundblad, Bengt G. (1955), ”Bilen enar familjen”. Industria, årg. 51, nr 2, 37–39.

Wagner, Hans och Åke Ortmark (1955), ”Kemisk industri – en oumbärlig industri”. Teknisk Tidskrift, årg. 85, nr 33, 729–734.

Wallander, Jan (1955), ”Försörjningsbörda och framstegstakt i ett åldrande samhälle”. Sid. 7–36 i Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.
 

1954

Gulbrandsen, Odd (1954), ”Småbruken och jordbruksexporten – på längre sikt”. Balans, årg. 6, nr 2, 77–83.

Nabseth, Lars (1954), ”Förslaget till ändrad företagsbeskattning”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 38, nr 8–9, 498–500.

Wallander, Jan (1954), ”Stordrift och storföretag inom industrin”. Svensk Handel, årg. 10, nr 20, 475–477 och 511.
 

1953

Bentzel, Ragnar och Bent Hansen (1953), ”Om simultanitet i ekonomiska modeller”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 55, nr 2, 81–99.

Gulbrandsen, Odd (1953), ”Vart bär det hän för svenskt jordbruk? Nya alternativ behövs för en jordbrukspolitik, som håller på att föråldras”. Svensk Handel, årg. 9, nr 20, 474–475 och 488–489.

Holm, Herman (1953), ”Konflikt och samverkan på arbetsmarknaden i USA”. Svensk Tidskrift, årg. 40, nr 1, 7–13.

Nordenson, Jonas (1953), ”Kapitalbildning och välståndsutveckling”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 26, nr 3, 128–140.
 

1952

Höök, Erik (1952), ”De långsiktiga svenska arbetskraftsproblemen”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 36, nr 7, 273–280.

Nordenson, Jonas (1952), ”Den splittrade konjunkturbilden”. Svensk Handel, årg. 8, nr 8–9, 181182, 241.

Nordenson, Jonas (1952), ”Det svenska tullproblemet”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 36, nr 8, 353362.

 

1951

Holm, Herman (1951), ”Produktionskapacitet och försörjningsläge inom olika svenska industrigrenar”. Svensk Handel, årg. 7, nr 7–8,.

Peppler, Wilhelm (1951), ”Råvaruproblem”. Svensk Tidskrift, årg. 38, nr 3, 134–145.
 

1950

Carlsson, Torsten (1950), ”Skogens arbetskraftsproblem”. Sid. 82–110 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik (1950), ”Ekonomiska utredningar och ekonomisk forskning till industriens tjänst. En översikt över verksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Sid. 7–22 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik (1950), ”Sverige 1949. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 26, nr 3, 158–164.

Dahmén, Erik (1950), ”Några allmänna synpunkter på investeringskontrollen: genmäle till G. Ekdahl”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 4, 264–265.

Dahmén, Erik (1950), "Har industrins investeringar varit onormalt stora". Industria, årg 46, nr 12, III–VI.

Holm, Herman (1950), ”Organisatorisk struktur och mänsklig anpassning i stora företag”. Sid. 134–156 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Nordenson, Jonas och Erik Höök (1950), ”Befolkningsutveckling, sysselsättning och ekonomiskt framåtskridande”. Sid. 34–69 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Ruist, Erik (1950), ”Industriförbundets reviderade produktionsindex: problem och beräkningsmetoder”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 2, 113–133.

Ruist, Erik (1950), ”Mätning av produktivitet och levnadsstandard”. Ekonomisk Revy, årg. 7, nr 1, 61–63.

Ruist, Erik (1950), ”Vad är produktivitet?”. Sid. 111–133 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1950), ”Internationell samordning och ekonomisk expansion”. Sid. 23–33 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1950), SOU 1950:10, Den svenska elbranschens kapacitet och konkurrensförhållande. [Betänkande avgivet av 1947 års elbranschkommitté.] Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Uhler, Gunnel (1950), ”Arbetstidens förkortning under hundra år”. Sid. 70–81 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se