Publicerade artiklar på svenska

1960–1969

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1969

Bergström, Villy (1969), ”Anteckningar från Jugoslavien”. Tiden, årg. 61, nr 4, 235–240.

Bröms, Jan (1969), ”Lanseringar som lyckats”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 30.

Bröms, Jan (1969), ”Kommuner som konsumenter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 31–32.

Bröms, Jan (1969), ”Om instabiliteter i stabiliteter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 37.

Bröms, Jan (1969), ”Datamaskinernas samhälle”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 35–36.

Ekström, John (1969), ”Tredje vägen för statliga företag. Fransk ’Olhede-rapport’”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 14–17.

Ekström, John (1969), ”Den gemensamma energipolitiken”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 31.

Ekström, John (1969), ”Konsekvenserna av novemberkrisen”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 35–37.

Ekström, John (1969), ”Japans expansionsmodell: Kontroll och konkurrens”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 7, 18–21.

Ekström, John (1969), ”Japan på 70–talet: Exportkonkurrensen skärps – importmöjligheterna ökar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 9, 18–21.

Eliasson, Gunnar (1969), ”Aspekter på AP-fonden och ekonomisk utveckling”. PM nr 1 till 1968 års kapitalmarknadsutredning (stencil). Stockholm: Finansdepartementet.

Gulbrandsen, Odd (1969), ”Prisprognoser och samhällsplanering”. Plan, årg. 23, nr 2, 39–45.

Klevmarken, Anders (1969), ”Konsumtionens och sparandets långsiktiga utveckling”. Sid. 189–200 i Leif Lundvall, red., Konsumenten och samhället. Rapporter från ett forskarseminarium. Stockholm: Rabén och Sjögren.

Kritz, Lars (1969), ”Transportpolitiska perspektiv”. Ekonomisk Revy, årg. 26, nr 3, 159–164.

Lidén, Margit (1969), ”Konsumentläget i god belysning”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 24.

Löfgren, Torsten (1969), ”IUI utreder lågprisimporten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 29.

Nabseth, Lars (1969), ”Har svensk stålindustri någon framtid?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 10, 16–20.

Rundfelt, Rolf (1969), ”Börsbok för initierade”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 42–43.

Rundfelt, Rolf (1969), ”Stimulerande om effektivitet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 35.

Rydén, Bengt (1969), ”Hjälpreda för ekonomer och andra”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 40–42.

Rydén, Bengt (1969), ”Industrins strukturomvandling – en rationaliseringsprocess”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 53, nr 2, 79–90.

Rydén, Bengt (1969), ”Fusionsfacit 1968”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 8–14.

Rydén, Bengt (1969), ”Den fantastiska verkligheten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 27.

Rydén, Bengt (1969), ”Aktiebud gav insyn”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 35.

Rydén, Bengt (1969), ”Om glesbygd och avfolkning”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 37.

Rydén, Bengt (1969), ”Sveriges 500 största företag”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 9, 24–25.

Skår, John (1969), ”Hjälpreda för ekonomer och andra”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 29–30.

Åberg, Yngve (1969), ”Produktionsutvecklingen i svensk industri”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 16–20.

Åberg, Yngve (1969), ”Produktionssambanden och vinstutvecklingen i svensk skogsindustri”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 50, nr 1, 5–10.
 

1968

Bergström, Villy (1968), ”Näringspolitiken och inkomsterna”. Tiden, årg. 60, nr 3, 135–143.

Bröms, Jan (1968), ”Europa klarar amerikansk utmaning”. Svensk Sparbankstidskrift, årg 52, nr 2, 107–113.

Bröms, Jan (1968), ”Inkomstfördelningen i stöpsleven”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 40–42.

Bröms, Jan (1968), ”Tolv väckarklockor”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 8, 37–40.

Ekström, John (1968), ”Hur utvecklas industrin fram till 1970?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 13–19.

Ekström, John (1968), ”Fransk ekonomi efter majrevolten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 7, 18–21.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Hur påverkar konjunkturen företagens investeringar?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 18–21.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Vi måste kunna tidsdatera konjunkturändringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 4–9.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Sparande, investeringar och kreditförmedling”. Ekonomisk Revy, årg. 25, nr 3, 165–171.

Gulbrandsen, Odd och Carl-Gustaf Bratt (1968), ”Omdaning av jordbruket på 1970- och 1980-talen”. Plan, årg. 22, nr 1, 15–20.

Gustafsson, Siv (1968), ”Hur dålig är småföretagens lönsamhet?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 8, 28–30.

Gustafsson, Siv (1968), ”Makroekonomi”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 43–44.

Lindbeck, Assar och Lars Matthiessen (1968), ”Finanspolitiska tvångströjor”. Tiden, årg. 60, nr 3, 173–183.

Lindbeck, Assar (1968), ”Galbraith – skönlitterär angripare av industristaten”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 52, nr 4, 201–206.

Lindbeck, Assar (1968), ”Samhällsvetenskaplig forskning – problem och utvecklingstendenser”. SACO-Tidningen, årg. 15, nr 6, 130–134.

Löfgren, Torsten (1968), ”Godstransporterna under efterkrigstiden”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 28–31.

Nabseth, Lars (1968), ”Är storstadsregionen en stimulans för ekonomisk tillväxt?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 20–26.

Nabseth, Lars (1968), ”Aktiviteter inom IUI”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 2, nr 38, 932–933.

Rydén, Bengt (1968), ”Plus och minus för lågprisimporten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 28–30.

Rydén, Bengt (1968), ”Fusionsvågen rullar vidare”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 12–19.

Rydén, Bengt (1968), ”Ekonomi och politik”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 4, 47–50.

Rydén, Bengt (1968), ”Om makt m.m.”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 49–51.

Rydén, Bengt (1968), ”Ekonomisk politik i perspektiv”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 6, 30–32.

Rydén, Bengt (1968), ”Lönar det sig att spekulera i börsfusioner?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 7, 26–29.

Rydén, Bengt (1968), ”En ny och frisk samhällsteori”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 43–45.

Rydén, Bengt (1968), ”Ideologisk striptease”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 45–47.

Rydén, Bengt (1968), ”Om varselstatistik och isberg”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 28–32.
 

1967

Bröms, Jan (1967), ”Eurodollarmarknaden”. Ekonomisk Revy, årg. 24, nr 9, 497–504.

Bröms, Jan (1967), ”Kreditbristen och företagens investeringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 1, 14–18.

Bröms, Jan (1967), ”Dilemmat statligt företagande”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 2, 32–35.

Bröms, Jan (1967), ”Ekonomisk teori i omvandling”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 7, 46–52.

Ekström, John (1967), ”EEC i arbete”. Världspolitikens dagsfrågor, nr 2‒3, s. 3‒7. Stockholm: Utrikespolitiska institutet.

Ekström, John (1967), ”Industripolitik inom EEC”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 4, 12–18.

Ekström, John (1967), ”Svensk handels- och industriutveckling i Europaperspektiv”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 90, nr 2, 37–56.

Ekström, John (1967), ”Problemindustrier och industriproblem i Västeuropa”. Index, årg. 42, nr 7, 1–7.

Ekström, John (1967), Industriella utvecklingstendenser i Europa: en studie av industrins omställning till stormarknader. Stockholm: Handelsdepartementet.

Eliasson, Gunnar (1967), ”Industrifinansieringen perioden 1950–1970”. SOU 1967:6, Finansiella långtidsperspektiv. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Eliasson, Gunnar (1967), ”Industrins externa finansiering 1950–1970”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 29–34.

Gulbrandsen, Odd (1967), ”Jordbrukspriser och världssvält”. Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis, årg. 11, 51–69.

Gullström, Per (1967), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 19, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Gullström, Per (1967), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 19, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Lindbeck, Assar (1967), ”Fördelningspolitik i blandekonomi”. Sid. 72–107 i Lars Erik Ericsson och Mats Hellström, red., Välståndsklyftor och standardhöjning. Stockholm: Prisma.

Mutén, Leif (1967), ”Mervärdeskatteförslaget”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 90, nr 3, 57–81.

Mutén, Leif (1967), ”Förslag till skattereform i Canada”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 42–43.

Nabseth, Lars (1967), ”Väginvesteringarna och samhällsekonomin”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 54, nr 2, 64–67.

Nabseth, Lars (1967), ”Verksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 1, nr 10, 316–320.

Rydén, Bengt (1967), ”Om stora företag och små”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 1, 29–32.

Rydén, Bengt (1967), ”Fusionsåret 1966 och strukturfonden”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 2, 20–24.

Rydén, Bengt (1967), ”Om puritanism och konjunkturer”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 38–40.

Rydén, Bengt (1967), ”Om stordrift och ensidighet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 5, 38–40.

Rydén, Bengt (1967), ”Om innovationers betydelse”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 6, 34–36.

Rydén, Bengt, (1967), ”Bör företagen diversifiera?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 7, 32–34.

Rydén, Bengt (1967), ”Reflexioner kring investeringsbanken”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 9, 44–47.

Rydén, Bengt (1967), ”Om familjeföretagets mognadsproblem”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 10, 34–36.

Rydén, Bengt (1967), ”Koncentration och strukturanpassning inom svensk industri under efterkrigstiden”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 48, nr 2, 46–53.

Skår, John (1967), "Problemer i markedsøkonomisk forskning". Sid. 43–66 i Roald P. Aukner, red., Markedsføring i 70-årene. Oslo: Johan Grundt Tanum Førlag.
 

1966

Beckeman, Jan (1966), ”Teknikfaktorn – avgörande men osäker post vid industriprognos”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 3, 116–122.

Beckeman, Jan och Ragnar Bentzel (1966), SOU 1966:51, Framtidsperspektiv för svensk industri 1965–1980. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Eliasson, Gunnar (1966), ”Investeringsfonderna som konjunkturregulator”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 2, 72–76.

Eliasson, Gunnar (1966), ”Finansieringsproblem inom industrin?”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 5, 583-588.

Endrédi, Gustav (1966), ”Konsumtionen år 1970 – värdet av en prognos”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 3, 123–129.

Gulbrandsen, Odd (1966), ”Framtid för jordbruket!”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 6, 308–314.

Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1966), ”Svensk jordbrukspolitik mot internationell bakgrund”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 47, nr 4, 95–105.

Gullström, Per (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Gullström, Per (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Gullström, Per (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Kritz, Lars (1966), ”En helt vanlig dag på IUI”. I 19 Appendices in Honour of Ragnar Bentzel. Stockholm: IUI.

Lindbeck, Assar (1966), ”Jordbrukspolitiken”. Tiden, årg. 58, nr 5, 263–269.

Lindbeck, Assar (1966), ”Prissystemet i långtidsplaneringen”. Sid. 73–111 i Svensk ekonomisk tillväxt – en problemanalys. Stockholm: Finansdepartementet.

Lindbeck, Assar (1966), ”Samhällsekonomiska krav driver fram den nya jordbrukspolitiken”. Fackföreningsrörelsen, årg. 46, nr 12, 429–435.

Lundberg, Svante (1966), ”Långtidsutredningen: Klädköpen upp 30 % 1964–1970”. Textil och Konfektion, årg. 23, nr 2, 22–24.

Löwenthal, Bengt-Göran (1966), ”Industrins finansieringsförhållanden 1955–1962”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 9, 500–505.

Mutén, Leif (1966), ”Är skatt på arbetskraft någonting för Sverige?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 5, 273–275.

Mutén, Leif (1966), ”Förslag till bolagsskatt i Norge”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 10, 574–576.

Mutén, Leif (1966), ”Hur fungerar det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet för forskarna?”. Läkartidningen, årg. 63, nr 20, 1930–1934.

Nabseth, Lars (1966), ”Utbildning som ekonomisk framstegsfaktor”. Studenten, årg. 18, nr 6, 6–13.

Nabseth, Lars (1966), ”Ekonomisk tillväxt i Sverige”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 9, 519–523.

Rydén, Bengt (1966), ”Fakta om industrins strukturförändringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 1, 16–22.

Rydén, Bengt (1966), ”Företagskoncentrationen sätter nya rekord”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 4, 185–189.

Rydén, Bengt (1966), ”Företagsnedläggningarna – krissymptom eller sundhetstecken?”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 10, 561–566.

Rydén, Bengt (1966), ”Samgående mellan företag – former och problem”. Grafiskt Forum, årg. 71, nr 12, 558–563.

Rydén, Bengt (1966), ”Om produktionsväxten och vår besvärliga industristatistik”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 8, 451–455.

Rydén, Bengt (1966), ”Om förändringens vind”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 9, 526–528.

Rydén, Bengt (1966), ”Hur ter sig framtiden för de mindre enheterna?”. Ekonomen, årg. 42, nr 11, 15–22.

Rydén, Bengt (1966), ”Om staten, Hagnell och hjälpgumman”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 10, 582–583.

Salaj, Branko och Frank Ahlford (1966), ”Amerikanskt och svenskt småhusbyggande. En kostnadsjämförelse”. Byggnadsindustrin, årg. 36, nr 5, 43–57.

Skår, John (1966), ”Den privata konsumtionen 1965–70”. Kooperatören, årg. 63, nr 2, 54–60.
 

1965

Albinsson, Göran (1965), ”Marknadshushållningens redivivus”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 1, 30–31.

Albinsson, Göran (1965), ”Ord, ord, ord”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 2, 84–85.

Albinsson, Göran (1965), ”Önsketänkande”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 3, 146–147.

Albinsson, Göran (1965), ”Vårt behov av stöd – och annonser”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 5, 288–289.

Albinsson, Göran (1965), ”Konsumenterna och fritiden”. Sid. 58–77 i Individen och arbetstiden. Stockholm: SNS.

Bergström, Villy (1965), ”Övergiven utjämningspolitik?”. Tiden, årg. 57, nr 7, 401–407.

Gullström, Per (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämndsfrågor, Stockholm.]

Jungenfelt, Karl G. (1965), ”Lärdomar av femtiotalet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 4, 201–204.

Löwenthal, Bengt-Göran (1965), ”Några järn- och stålföretags finansieringsförhållanden under senare år”. Jernkontorets Annaler, årg. 149, nr 6, 285–294.

Mutén, Leif (1965), ”Beskattningen av aktievinsterna”. Ekonomen, årg. 41, nr 8, 1–2 och 5.

Mutén, Leif (1965), ”Något om beskattningens betydelse för fastighetsmarknaden och fastighetsvärderingen”. Svensk Lantmäteritidskrift, årg. 57, nr 2, 177–183.

Mutén, Leif (1965), ”Varför specialbeskatta familjeföretagen?”. Ekonomen, årg. 41, nr 11, 27–32.

Mutén, Leif (1965), ”Något om skatt på tomtförsäljning”. Kommunernas Tidskrift, årg. 46, nr 7/8, 481–486.

Salaj, Branko (1965), ”Byggnadsarbetarens årsinkomst”. Byggnadsindustrin, årg. 35, nr 17, 1509–1514.

Svensson, Kjell (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]

Svensson, Kjell och Lars Wohlin (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]
 

1964

Albinsson, Göran (1964), ”Kulturlivets affärsaspekter och affärslivets kulturaspekter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 4, 202-203.

Albinsson, Göran (1964), ”Höj välfärden – legalisera hyreshajarna”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 5, 303-305.

Albinsson, Göran (1964), ”En publicistisk pyrrhusseger”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 6, 350–351.

Albinsson, Göran (1964), ”Mot Norden! Mot Norden!”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 7, 414–415.

Albinsson, Göran (1964), ”Den tänkande arkitekten”, Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 8, 506–507.

Albinsson, Göran (1964), ”Det progressiva framåtskridandet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 10, 654-655.

Albinsson, Göran (1964), ”Norrlänningarnas konsumtionsvanor”. Sid. 115–147 i Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Eklund, Per (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]

Höglund, Bengt (1964), ”Input-Output”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 3, 128–132.

Jungenfelt, Karl G. (1964), ”Den svenska långtidsplaneringens metodik”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 45, nr 4, 109–112.

Kritz, Lars (1964), ”Norrländska transportförhållanden”. Sid. 67–92 i Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Mutén, Leif (1964), ”Skattelagar och ekonomisk tillväxt”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 1, 15.

Mutén, Leif (1964), ”Skattereformremiss”. Ekonomisk Revy, årg. 21, nr 10, 607-611.

Törnqvist, Gunnar (1964), ”Transportkostnadernas betydelse för industrins lokalisering”. Ekonomisk Revy, årg. 21, nr 1, 34-43.

Vinell, Lars (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]

Vinell, Lars (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]
 

1963

Albinsson, Göran (1963), ”Perspektiv på 70-talets konsumtion”. Svensk Linje, årg. 22, jubelnummer, 46–48.

Bentzel, Ragnar, Assar Lindbeck och Ingemar Ståhl (1963), ”Replik om hyreskontrollen”. Tiden, årg. 55, nr 6, 355–360.

Lindbeck, Assar (1963), ”Bostadsbristen – ett prisbildningsproblem”. Ekonomisk Revy, årg. 20, nr 2, 120–130.

Lindbeck, Assar (1963), ”Forskarutbildning och forskarkarriär”. Tiden, årg. 55, nr 10, 580–588.

Sundström, Åke (1963), ”Alkoholkonsumtionen 1970”. Reformatorn, nr 4, 46–63.

Åberg, Carl Johan (1963), ”Användning av förväntnings- och planstatistik för prognoser”. Statistisk Tidskrift, årg. 1, nr 3, 191–200.
 

1962

Albinsson, Göran, Tore Sellberg, Bengt Dennis, Jan Rennerstedt och Herman Stolpe (1962), ”Är reklamen värd sitt pris?”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 5, 374–389.

Bentzel, Ragnar (1962), ”Svensk ekonomi 1960-65. Betänkande av 1959 års lång-tidsutredning”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 35, nr 4, 178–184.

Burenstam Linder, Staffan (1962), ”Sveriges handelspolitiska alternativ: den ekonomiska innebörden”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 64, nr 4, 176–199.

Ekström, John (1962), ”Vem köper kläder?”. Textil och Konfektion, årg. 19, nr 1, 15–18 och 26.

Ekström, John (1962), ”Den svenska dryckeskonsumtionen”.Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 2, 157–164.

Endrédi, Gustav (1962), ”Konsumtionen av populärpress”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 4, 316–320.

Gillberg, Jan (1962), ”Oljepriserna lägre än för 10 år sedan”. Svensk Handel, årg. 18, nr 1, 10–11 och 25.

Gillberg, Jan (1962), ”Samhällsuppgift av vikt att trygga bränsle- och energiförsörjningen”. Svensk Handel, årg. 18, nr 3, 10–11.

Gillberg, Jan (1962), ”TV:s väg till svensk vardagsvara”. Sveriges Radios Årsbok, årg. 6, 142–147.

Höök, Erik (1962), ”Den offentliga sektorns expansion”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 10, 710–715.

Jungenfelt, Karl G. (1962), ”Produktivitet och kapitalmängd inom den svenska industrin under efterkrigstiden”. I SOU 1962:11, Svensk ekonomi 1960–65. Stockholm: Statens offentliga utredningar.

Kritz, Lars (1962), ”Lastbilarna – vad och vart de kör”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 49, nr 2, 51–56.

Mutén, Leif (1962), ”Behandlingen av deklarationsbrott i olika länder”. Svensk Skattetidning, årg. 29, nr 7, 290–296.

Mutén, Leif (1962), ”Bruttobeskattningsidéerna och grosshandeln”. Svensk Handel, årg. 18, nr 5, 7 och 26–27.

Mutén, Leif (1962), ”Morgondagens företagsbeskattning”. Sid. 49–60 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

Sundström, Åke (1962), ”En ny dryckesutredning”. Alkoholfrågan, årg. 56, nr 2, 50–57.

Vinell, Lars (1962), ”Kontinentens konjunkturkurva alltjämt relativt gynnsam”. Svensk Handel, årg. 18, nr 8, 5–6 och 26–27.

Wohlin, Lars (1962), ”Private Brands”. Den Svenska Marknaden, årg. 18, nr 9, 32–39.
 

1961

Albinsson, Göran (1961), ”Några utvecklingstendenser inom svensk verkstadsindustri”. Ekonomisk Revy, årg. 18, nr 6, 405–412.

Albinsson, Göran (1961), ”Efterfrågan på småhus – några synpunkter”. att bo, årg. 11, nr 2, 43–48.

Kritz, Lars (1961), ”Fjärrtrafikens regionala fördelning”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 48, nr 5, 194–198.

Kritz, Lars (1961), ”Hur påverkar löneökningar företagens handlande?”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 6, 280–283.

Lidén, Lars (1961), ”Fabrikantens dilemma i distributionen”. Ekonomisk Revy, årg. 18, nr 8, 542–551.

Lidén, Lars (1961), ”Industriförbundet och distributionsfrågorna”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 7, 323–328.

Mutén, Leif (1961), ”Bruttobeskattningen – fortfarande aktuell”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 8, 379–383.

Mutén, Leif (1961), ”Differentierad bolagsskatt, några komplikationer”. Balans, årg. 13, nr 2, 39–46.

Vinell, Lars och Enrico E. Ponzio (1961), ”Egen reklamavdelning eller byrå?”. Affärsekonomi, årg. 34, nr 16, 1198 och 1262–1266, nr 18, 1367 och 1408–1410.
 

1960

Ahrsjö, Göran (1960), ”Konjunkturläget våren 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 90, nr 20, 567–568.

Ahrsjö, Göran (1960), ”Det ekonomiska läget hösten 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 90, nr 33, 882–884.

Ahrsjö, Göran (1960), ”Världsekonomien just nu. En granskning av utvecklingen i olika länder”. Svensk Handel, årg. 16, nr 11, 5–8.

Ahrsjö, Göran och Claes Lagerkvist (1960), ”Produktions- och produktivitetsutveckling inom industrin under efterkrigstiden”. Sid. 161–178 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Bentzel, Ragnar (1960), ”Framtidsperspektiv för den svenska skogsindustrin”. Sid. 132–146 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Boman, Per-Olov (1960), ”Produktion och handel expanderar på de flesta håll i världen”. Svensk Handel, årg. 16, nr 5, 5–7.

Dahmén, Erik (1960), ”Industriens finansiering under 1950-talet”. Sid. 17–45 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Gulbrandsen, Odd (1960), ”Regionala befolkningsprognoser – en studie av befolkningens fördelning 1975”. Sid. 147–160 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Höglund, Bengt (1960), ”Input-output-undersökning för verkstadsindustrin”. Sid. 84–100 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Höök, Erik (1960), ”Är vår offentliga sektor ofantlig? De offentliga utgifterna i internationell belysning”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 33, nr 8, 349–352.

Höök, Erik (1960), ”Vårt näringslivs omvandling. Perspektiv på 60-talet”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 2, 95–103.

Höök, Erik (1960), ”Välfärdsstat eller välståndsstat?”. Sid. 72–83 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Lidén, Lars (1960), ”Funktionsrabatter och konkurrens på lika villkor”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 5, 328–333.

Lidén, Lars (1960), ”Europatanken och nationalstaten”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 7, 497–503.

Mutén, Leif (1960), ”Sextiotalets skatter. Perspektiv på 60-talet”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 5, 185–194.

Mutén, Leif (1960), ”Den ändrade bolagsbeskattningen”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 10, 764–768.

Mutén, Leif (1960), ”Företagsbeskattningsproblem”. Sid. 46–71 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Nabseth, Lars (1960), ”Företagssparandet under 60-talet”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 33, nr 10, 435–440.

Nabseth, Lars (1960), ”Upprättande och användning av försäljningsprognoser”. Sid. 101–116 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Rundblad, Bengt G. (1960), ”Arbetskraftens rörlighet”. Sid. 117–131 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Ståhl, Ingemar (1960), ”Input-output-analys”. Statistisk Tidskrift, årg. 9, nr 3, 177–182.

Wallander, Jan och Bertil Olsson (1960), IUI:s bilprognos – genomgång och revidering hösten 1960. I Motorbranschen 60 år, 1960. Stockholm: Sveriges automobilhandlareförbund.

Wallander, Jan, Curt-Steffan Giesecke och Krister Wickman (1960), ”Individuell och kollektiv konsumtion”. Sid. 86–116 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

Wallenberg, Marcus (1960), ”Industriens Utredningsinstitut 1939–1956”. Sid. 9–16 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se