Publicerade artiklar på svenska

1980–1989

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1989

Björklund, Anders (1989), ”Faktiska, möjliga och önskade arbetstider”. I SOU 1989:53, Arbetstid och välfärd. Stockholm: Allmänna förlaget.

Björklund, Anders (1989), "Varför arbetsmarknadspolitik?". Sid. 51–61 i Anders Björklund och Eskil Wadensjö, red., Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS.

Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1989), "Erfarenheter av 70-talets arbetsmarknadspolitik". Sid. 69–82 i Anders Björklund och Eskil Wadensjö, red., Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS.

Björklund, Anders och Eskli Wadensjö (1989), "Inledning". Sid. 5–10 i Anders Björklund och Eskil Wadensjö, red., Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS.

Hartler, Christina och Jan Södersten (1989), ”Hushållens fastighetskapital och reala sparande”. Sid. 103–130 i Gunnel Bylander och Bo Bergman, red., Hushållssparandet – beräkningsmetoder och statistik. [Spardelegationen.] Allmänna förlaget. 

Lindström, Bertil (1989), "Lönebildningens funktioner". Sid. 84–97 i Anders Björklund och Eskil Wadensjö, red., Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS.

Lundborg, Per (1989), ”Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden”. Sid. 111–123 i Nordiska statistikermötet: Norden förr och nu. Köpenhamn: Nordiska statistiska sekretariatet.

Schager, Nils Henrik (1989), ”Gösta Rehns utopi”. Ekonomisk Debatt, årg. 17, nr 8, 647–654.

Åkerman, Jeannette (1989), ”Hushållens värdering av hälsorisker från radon i bostäder”. Ekonomisk Debatt, årg. 17, nr 3, 215–221.
 

1988

Björklund, Anders (1988), "Att möta en osäker framtid". Sid. 117–134 i 90-talets arbetsmarknad. Stockholm: Publica.

Eliasson, Gunnar (1988), ”Att styra företag”. Sid 14–19 i Peter C. Bratt, red., Ledningens visioner – mål och medel. Stockholm: Bratt Publishing.

Eliasson, Gunnar (1988), ”Entreprenören, ägaren och strukturomvandlingen – teori om praktik”. Sid. 10–21 i Anders Lindström och Peter C. Bratt, red., Företagsledning. Stockholm: IFL.

Eliasson, Gunnar (1988), ”Hur blev Sverige rikt?”. Sid. 14–53 i Erik Dahmén m.fl., Så blev Sverige rikt. Stockholm: Timbro.

Eliasson, Gunnar (1988), ”Ägare, entreprenörer och kapitalmarknadens organisation – en teoretisk presentation och översikt”. Sid. 111–231 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1988), ”Räntan, ägandet och fördelningen – forskning kring prisbildningens dynamik”. Sid. 13–24 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1988), ”Ägarrollen, innovatörerna och förnyelsen av svensk industri”. Sid. 9–109 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1988), ”Företagens tillväxt i ett historiskt perspektiv”. Sid. 233–285 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI.

Klevmarken, Anders (1988), ”Den svenska förmögenhetsfördelningen 1983/84”. Sid. 59–63 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Lundgren, Stefan (1988), "Moms på energi: konsekvenser för svensk ekonomi och industri". Stockholm: Allmänna förlaget.

Murray, Richard (1988), ”Produktivitet och effektivitet i den offentliga sektorn”. Sid. 29–35 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Oxelheim, Lars (1988), ”Den internationella räntespridningen till Sverige”. Sid. 36–42 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Pelikan, Pavel (1988), ”Val av ekonomiskt system och produktionens effektivitet”. Sid. 25–28 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Schager, Nils Henrik (1988), ”Den svenska löneökningstakten”. Ekonomisk Debatt, årg. 16, nr 8, 615–623.

Schager, Nils Henrik (1988), ”Löneökningar, arbetsmarknadsläge och vinster”. Sid. 43–46 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Schager, Nils Henrik (1988), ”Forskningens behov av lönestatistik”. I SOU 1988:35, Offentlig lönestatistik. Stockholm: Allmänna förlaget.

Södersten, Jan (1988), ”Kapitalbildningens förutsättningar”. Sid. 47–58 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Örtengren, Johan (1988), ”Krisföretagen, industristödet och staten som företagare”. Sid. 287–350 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI.
 

1987

Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1987), ”Arbetslöshetsersättningens finansiering”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 8, 658–662.

Eliasson, Gunnar (1987), ”Vad kan vi lära oss av Joseph Schumpeter?”. Marknadsekonomisk Tidskrift, årg. 2, nr 1, 14–16.

Eliasson, Gunnar (1987), "Att välja och förstå information. Teorier – behövs de?". I Informationsadministration. Stockholm: Bratt Publishing.

Eliasson, Gunnar (1987), "Styrsystem i offentlig produktion". Sid 15–25 I Offentliga sektorn. Stockholm: Bratt Publishing.

Eliasson, Gunnar (1987/1988), ”Kunskapskapitalet i produktionen”. Tidskrift för Dokumentation, årg. 39, nr 2 1987/1988, 51–58 och 62.

Klevmarken, Anders (1987), ”Den svenska förmögenhetsfördelningen 1983/84”. Sid. 32–57 i Lennart Berg, red., Sparande, skatter och kreditpolitik. Sparbankernas temaserie. Stockholm: Sparfrämjandet.

Lundgren, Stefan (1987), ”Elöverskottets storlek – kommentar till Åke Sundström”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 2, 125–128.

Murray, Richard (1987), Den offentliga sektorn: produktivitet och effektivitet. Bilaga 21 till LU 87, SOU 1987:3. Stockholm: Allmänna förlaget.

Oxelheim, Lars (1987), "Fluktuationer på internationella marknader – hot eller möjlighet?". Sid 15–84 i Lars Oxelheim, red., Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer. Stockholm: Svenska Dagbladet.

Södersten, Jan (1987), ”Lönsamhet i svensk industri”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 68, nr 2, 40–44.
 

1986

Bergholm, Fredrik och Lars Jagrén (1986), ”Mjukvaruinvesteringarnas storlek och betydelse”. Ekonomisk Debatt, årg 14, nr 4, 297–304.

Carlsson, Bo (1986), ”Produktion och konsumtion av tjänster i privat och offentlig regi”. Sid. 215–250 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag.

Deiaco, Enrico (1986), ”Utbildning, arbetsmarknad och kompetens”. Sid. 107–164 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag.

Eliasson, Gunnar (1986), ”Kompetens, kommunikation och kunskapsuppbyggnad – sammanfattning och arbetshypotes för industripolitiken”. Sid. 9–38 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag.

Eliasson, Gunnar (1986), ”Företaget som skapare och förvaltare av mänskligt kapital”. Sid. 39–106 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag.

Eliasson, Gunnar (1986), ”Marknadsföring – en fråga om organisation”. Sid. 24–27 i Kundorienterad Företagsstyrning: specialpublikation. Stockholm: Bratt Publishing.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1986), ”Företagens flexibilitet vid kriser”. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, årg. 154, nr 3, 119–129.

Pousette, Tomas och Thomas Lindberg (1986), ”Tjänster i produktionen och produktionen av tjänster i industriföretag”. Sid. 165–213 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag.

Ysander, Bengt-Christer (1986), ”Teknikerbristen – marknadsmisslyckande eller politikermisslyckande?”. Ekonomisk Debatt, årg. 14, nr 1, 81–96.
 

1985

Axell, Bo (1985), ”Inflationen 1985-89, en prognos”. Sid. 315–321 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Bergholm, Fredrik och Lars Jagrén (1985), ”Det utlandsinvesterande företaget”. Sid. 71–159 i Gunnar Eliasson, Fredrik Bergholm, Eva Christina Horwitz och Lars Jagrén, red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Bergholm, Fredrik och Gunnar Eliasson (1985), ”Teknisk bilaga: De utlandsetablerade företagens drageffekter på svensk ekonomi”. Sid. 211–229 i Gunnar Eliasson, red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Björklund, Anders (1985), ”Nödvändig arbetslöshet”. Forskning och Framsteg, årg. 20, nr 2, 13–18.

Björklund, Anders (1985), ”Arbetsmarknadens institutioner och strukturomvandlingen”. Sid. 142–172 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik och Bo Carlsson (1985), ”Den industriella utvecklingen under 1900-talet”. Sid. 33–70 i Sveriges Industri. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Deiaco, Enrico (1985), ”Investering i tekniker och den långsiktiga kompetensuppbyggnaden”. Sid. 117–141 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Organisation och styrsystem i ett modernt storföretag”. Sid. 37–52 i Per Bergknut och Eric Fältström, red., Management 84/85. Malmö: Liber Förlag.

Eliasson, Gunnar (1985), ”De svenska storföretagen”. Sid. 7–70 i Gunnar Eliasson m.fl., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Balansproblem på olika sikt och sätt”. Sid. 15–44 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Företagsorganisation och styrsystem”. Sid. 9–14 i Olof Sjöström, red., Ekonomistyrning. Stockholm: Bratt.

Eliasson, Gunnar (1985), ”De internationella utvecklingstendensernas betydelse för små länder med öppen ekonomi”. Sid. 49–55 i Svensk-norsk industriell integrasjon – det ønskelige og det mulige. Oslo: Voksenåsen.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Information som produktionsfaktor”. Sid. 197–202 i Informationsstrategi: specialpublikation. Stockholm: Bratt Publishing.

Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1985), ”Kapital och kunskap som styrande faktorer i marknadsekonomin”. Sid. 47–116 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1985), ”Nya kalkyler för 80-talet”. Sid. 226–246 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Nya institutioner, förändrad marknadsorganisation och modifierade samhällsvärderingar – Horisont 2000”. Sid. 249–293 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Skattekilar, inflation och fördelning”. Sid. 377–411 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Gavell, Jonas och Tomas Pousette (1985), ”Transportmedelsindustri”. Sid. 191–208 i Sveriges Industri. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Genberg, Hans (1985), ”Inflation och relativprisernas förändring - en jämförelse mellan Sverige och Schweiz”. Sid. 323–334 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Horwitz, Eva Christina (1985), ”Svensk exports priskänslighet”. Sid. 175–187 i Gunnar Eliasson m.fl., red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1985), ”Svenska utlandsetablerade företags marknadsandelar”. Sid. 161–174 i Gunnar Eliasson m.fl., red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1985), ”De utlandsetablerade företagens lönsamhet och finansiering”. Sid. 189–210 i Gunnar Eliasson m.fl., red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1985), ”Mekanisk industri”. Sid. 173–189 i Sveriges Industri. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Oxelheim, Lars (1985), ”Så utvecklas en effektiv valutariskhantering”. Balans, årg. 11, nr 3, 30–37.

Oxelheim, Lars (1985), ”Finansiell integration och räntespridning”. Sid. 297–306 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Pousette, Tomas (1985), ”Vilka företag står för tillväxten?”. Sid. 175–225 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Schager, Nils Henrik (1985), ”Varför har vi ännu inte sett någon löneexplosion?”. Sid. 307–313 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Södersten, Jan (1985), ”Industrins vinster, finansiering och tillgångsstruktur 1965-83”. Sid. 335–376 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI.

Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1985), ”Förenklad bolagsskatt”. Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 2, 97–109.

Örtengren, Johan (1985), ”Företag, entreprenörer och ägare i svensk industri”. Sid. 108–120 i Sveriges industri. Stockholm: Sveriges Industriförbund.
 

1984

Björklund, Anders (1984), ”Varför arbetsmarknadspolitik?”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 4, 230–240.

Björklund, Anders (1984), ”Arbetslöshetens effekter för individen – en granskning av den svenska forskningen”. I SOU 1984:31, Arbetsmarknadspolitik under omprövning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Björklund, Anders (1984), ”Rehn/Meidners program och den faktiska politiken”. Sid. 15–34 i Arbetsmarknadspolitik under debatt. [Delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning (EFA).] Stockholm: Liber Förlag.

Carlsson, Bo (1984), ”Klas Eklund och budgetunderskottet”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 1, 42–45.

Carlsson, Bo (1984), ”Efter skatteomläggningen?”. Svensk Tidskrift, årg. 74, nr 2, 70–75.

Eliasson, Gunnar (1984), ”Schumpeter var en vis man”. Forum, årg. 89, nr 6, 2–4.

Eliasson, Gunnar (1984), ”Informations- och styrsystem i stora företag”. Sid. 7–127 i Gunnar Eliasson, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag.

Eliasson, Gunnar (1984), ”Den industriella basen för tillväxt – kapitalmarknadens kritiska roll”. Sid. 19–30 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1984), ”Ekonomistyrning från VDs utsiktspunkt: Sanningen ändrar sig hela tiden”. Sid. 176–180 i Ekonomistyrning: specialpublikation. Stockholm: Bratt Publishing.

Fries, Harald (1984), ”Datateknik och koncernstyrning – fyra fallstudier”. Sid. 129–190 i Gunnar Eliasson, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag.

Holmlund, Bertil (1984), ”Förändrade rörlighetsmönster på arbetsmarknaden”. Sid. 39–45 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1984), ”Produktivitetsmätningar i ett stort anläggningsprojekt – en fallstudie”. Sid. 191–209 i Gunnar Eliasson, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag.

Klevmarken, Anders (1984), ”Behovet av tillämpad mikroekonomi”. Sid. 31–38 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI.

Lindberg, Thomas och Jan Södersten (1984), ”Internationella skattejämförelser – beskattning av kapitalinkomster”. Sid. 46–52 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI.

Nordström, Tomas (1984), ”En modell för kommunalt utgiftsbeteende”. Sid. 137–143 i Sigbjørn Atle Berg, red., Årsbok 1984. [Nordisk Økonomisk Forskningsråd.] Norge: Universitetsforlaget AS.

Oxelheim, Lars (1984), ”Styrsystem för riskreducering – Hur hanterar de största svenska företagen valutarisker?”. Sid. 211–242 i Gunnar Eliasson, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag.

Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1984), ”Bolagsskatten – en politisk och ekonomisk kökkenmödding”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 8, 499–511.

1983

Axell, Bo (1983), ”Budgetunderskott och implicit beskattning”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 4, 275–281.

Björklund, Anders (1983), ”Nya metoder inom utvärderingsforskningen”. Stockholm: Delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning (EFA) och Arbetsmarknadsdepartementet.

Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1983), ”Arbetslöshetsersättningen i Sverige – motiv, regler och effekter”. Sid. 90–135 i Anders Björklund och Bertil Holmlund, red., Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Stockholm: Liber Förlag.

Carlsson, Bo (1983), ”Det svenska industristödet i internationell jämförelse”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 7, 466–477.

Holmlund, Bertil och Bengt-Christer Ysander (1983), ”Skattebaserad inkomstpolitik – principer och problem”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 6, 407–413 och 415–418.

Jansson, Leif och Björn Wikner (1983), ”Vi måste hjälpa småföretag att växa till storföretag”. Ledarskap/Ekonomen, årg. 59, nr 4, 45–47.

Normann, Göran (1983), ”Skatter och inflation. En studie av effekter på löner och kapitalkostnader”. I Ds Fi 1983:17, Skatter och inflation. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Proportionell eller progressiv vinstbeskattning”. I Ds Fi 1983:14, Begreppet normal vinst. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Prisstabilisering kräver inkomstpolitik: På rätt kurs? Inlägg från fem ekonomer om den ekonomiska politiken”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 2, 85–87.
 

1982

Axell, Bo (1982), ”Budgetunderskottet”. Svensk Tidskrift, årg. 72, nr 9/10, 456–462.

Dargay, Joyce (1982), Hushållens energiefterfrågan: Några studier av efterfrågans bestämningsfaktorer och av energibeskattningens fördelningseffekter. Stockholm: Delegationen för energiforskning.

Eliasson, Gunnar (1982), ”Sparande, industriell kompetens och ekonomisk tillväxt”. Sid. 20–40 i Olof Dahlbäck, red., Sparande och ekonomisk politik. Sparbankernas temaserie. Stockholm: Sparfrämjandet.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), ”Industrins sårbarhet och anpassningsförmåga”. Ekonomisk Debatt, årg. 10, nr 6, 374–377.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), ”Industrins sårbarhet och flexibilitet”. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, årg. 150, nr 4, 243–249.

Murray, Richard (1982), ”Har statens skuta förlorat styrfarten?”. Administrations-TEMA, årg. 9, nr 3, 26–27.

Nordström, Tomas (1982), ”ISAC: Modellbeskrivning och kalkylexempel 1981–1985”. Underlagsmaterial till SOU 1982:14, Tillväxt eller stagnation? Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Schager, Nils Henrik (1982), ”Sambandet mellan företagens rekrytering, lönsamhet och löneutveckling”. I SOU 1982:47, Löntagarna och kapitaltillväxten. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Swedenborg, Birgitta (1982), SOU 1982:27, Svensk industri i utlandet. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. 
 

1981

Axell, Bo (1981), ”Inflation och penningmängd: Den svenska inflationen – ett symposium”. Ekonomisk Debatt, årg. 9, nr 4, 280–284.

Bergholm, Fredrik (1981), ”Tillväxtmönster i svenska multinationella företag”. Kapitel 9, sid. 467–495 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Bradford, David och Jan Södersten (1981), ”En internationell jämförelse av kapitalinkomstbeskattning”. Sid. 46–51 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1981), ”Inledning”. Kapitel 1, sid. 11–20 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1981), ”Sammanfattning och syntes”. Kapitel 2, sid. 21–81 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1981), ”Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin”. Sid. 26–37 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1981), ”Industripolitiken och det ekonomiska systemet”. Sid. 13–25 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1981), ”Verkstadsindustrins produktionsförutsättningar och konkurrenskraft – en intervjuundersökning”. Kapitel 7, sid. 323–406 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars (1981), ”Personbilsindustrin inför 80-talet”. Kapitel 8, sid. 407–465 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Lantz, Petra (1981), ”Arbetsmarknad och industrirekrytering”. Kapitel 4, sid. 153–214 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Pousette, Tomas (1981), ”Svensk industri och 80-talets materialteknik”. Kapitel 5, sid. 215–240 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Pousette, Tomas (1981), ”Kemiindustrin i Sverige under 80-talet”. Kapitel 6, sid. 241–322 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Rydeman, Anders (1981), ”Stark internationell räntepress”. Ekonomisk Revy, årg. 38, nr 7, 307–314.

Swedenborg, Birgitta (1981), ”Kan vi och bör vi reglera företagens utlandsproduktion?”. Sid. 60–62 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Ysander, Bengt-Christer (1981), ”Oljeförbrukningen under 80-talet”. Sid. 38–45 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Ysander, Bengt-Christer (1981), ”Strukturproblem och rationaliseringsuppgifter på 80-talet”. Sid. 56–70 i Lennart Bodström, red., För statlig hushållning under 300 år. [Statskontoret.] Stockholm: Liber Förlag.

Örtengren, Johan (1981), ”Kapitalbildning i svensk industri under efterkrigstiden”. Kapitel 3, sid. 83–152 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI.

Örtengren, Johan (1981), ”Relativpriser och omvandling i svensk industri 1913–1977”. Sid. 52–59 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.
 

1980

Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1980), ”Erfarenheter av 70-talets arbets-marknadspolitik”. Ekonomisk Debatt, årg. 8, nr 4, 252–264.

Carlsson, Bo (1980), ”Jordbrukets roll vid Sveriges industrialisering”. Sid. 205–248 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik och Gunnar Eliasson (1980), ”Företagaren i det ekonomiska skeendet”. Sid. 9–17 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1980), ”Hushållens krediter: förstärkt hävstång för förmögenhet och konsumtion”. Ekonomisk Revy, årg. 37, nr 1/2, 11–14.

Eliasson, Gunnar (1980), ”Företag, marknader och ekonomisk utveckling – en teori och några exemplifieringar”. Sid. 69–113 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1980), Elektronik, teknik och makroekonomi: en informationsskrift från IBM Svenska AB. Stockholm: Informationsavdelningen, IBM.

Eliasson, Gunnar (1980), ”Elektronik, teknisk förändring och ekonomisk utveckling”. Sid. 191–315 i  Hans De Geer, Eric Giertz och Gunnar Eliasson, Datateknik, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. [Data- och elektronikkommittén.] Stockholm: Liber Förlag.

Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1980), ”Priser och omvandling i svensk industri”. Sid. 279–325 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI.

Murray, Richard (1980), ”Offentlig verksamhet och regional välfärd: Perspektiv på det politiska beslutsfattandet och den offentliga sektorn”. Bilaga 6 till SOU 1980:6, Kommunal service: bestämningsfaktorer och slutprocesser. [Expertgruppen för forskning om regional utveckling.] Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Normann, Göran (1980), ”Bygga och bo 1975–1985”. Sid. 9–98 i Göran Normann, Olle Renck och Folke Larsson, Byggmarknad, sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979, Del III. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Normann, Göran (1980), ”Teoretisk analys av reformerad bruttobeskattning”. I Ds B 1979:3, Bruttoskatter. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Swedenborg, Birgitta (1980), ”Valutaregleringen och direkta investeringar”. I SOU 1980:51, Valutareglering och ekonomisk politik. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Ysander, Bengt-Christer (1980), ”Från blandekonomi till förhandlingsekonomi”. Sid. 223 –228 i Erik Lundberg och Bengt Rydén, red., Svensk Ekonomisk Politik. Lärdomar från 70-talet. Stockholm: SNS.

Ysander, Bengt-Christer (1980), ”I stället för skatterevolt”. Sid. 229 –241 i Erik Lundberg och Bengt Rydén, red., Svensk Ekonomisk Politik. Lärdomar från 70-talet. Stockholm: SNS.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se