Publicerade artiklar på svenska

1990–1999

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

1999

Braconier, Henrik (1999), ”Drivkrafter för tillväxt: Nationella institutioner eller regionala kluster? Replik till Berggren, Brulin och Laestadius”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 7, 438–441.

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Venture capital, mångfald och tillväxt”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 4, 213–222.

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”I huvudet på ett företag – om huvudkontorets roll och lokalisering”. Rapport till ISAs Ekonomiska Råd. Stockholm: ISA.

Braunerhjelm, Pontus och Tobias Lindqvist (1999), ”Utvandrarna – effekter och drivkrafter bakom huvudkontorsflytten”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 8, 483–496.

Henrekson, Magnus (1999), ”Socialt kapital och kluster i stället för goda generella villkor? Replik till Berggren, Brulin och Laestadius”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 7, 335–347.

Henrekson, Magnus (1999), ”Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsforskarnas objektivitet”. Sociologisk forskning, årg. 36, nr 3, 68–79.

Henrekson, Magnus (1999), ”Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets högre chefer”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, årg. 20, nr 3, 49–62.

Henrekson, Magnus (1999), ”Skatter och sysselsättning: Slutreplik till Anita Nyberg”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 5, nr 1, 72–76.

Henrekson, Magnus, och Dan Johansson (1999), ”Endast Sverige snapsglas har? Svar till Sven-Olof Lodin”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 6, 356–358.

Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1999), ”Sysselsättnings- och företagsstrukturen: endast Sverige snapsglas har, eller? Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 3, 139–149.

Henrekson, Magnus (1999), ”Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt”. Sid. 373–400 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Storföretagen och den ekonomiska tillväxten”. Sid. 329–356 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.

Kazamaki Ottersten, Eugenia (1999), ”Arbetsmarknadsförhållanden – EMU och rigida institutioner”. Sid. 163–182 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 1999. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Lindbeck, Assar (1999), ”Svensk ekonomisk tillväxt i internationellt perspektiv”. Sid. 41–69 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.

Mellander, Erik (1999), ”Varför har efterfrågan fallit på lågutbildad arbetskraft i svensk tillverkningsindustri?”. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
 

1998

Braunerhjelm, Pontus, Bo Carlsson och Dan Johansson (1998), ”Industriella kluster, tillväxt och ekonomisk politik”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 6, 419–430.

Braunerhjelm, Pontus (1998), ”Varför leder inte ökade FoU-satsningar till mer högteknologisk export?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 2, 113–122.

Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Fors (1998), ”EMU – den nationella industripolitikens återkomst?”. Sid. 153–172 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 1998. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Carling, Alf, Olle Djerf, Eugenia Kazamaki Ottersten och Henry Ohlsson (1998), ”Nya förutsättningar för lönebildningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 2, 107–115.

Carling, Alf, Olle Djerf, Eugenia Kazamaki Ottersten och Henry Ohlsson (1998), ”Lönekostnadsutvecklingens effekter på sysselsättningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 505–513.

Ekholm, Karolina (1998), ”Östutvidgningen av EU”. Sid. 111–142 i Ulf Bernitz m.fl., EU i dag. En lärobok om den Europeiska unionen. Stockholm: SNS Förlag.

Fölster, Stefan (1998), ”Inkomstfördelning i välfärdsstaten”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 4, 283–294.

Fölster, Stefan (1998), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 1, 27–36.

Fölster, Stefan (1998), ”ESO-rapporten mer noggrann än Brorström”. Kommunal Ekonomi, årg. 17, nr 4, 24–25.

Fölster, Stefan (1998), Ds 1998:15, Kommuner kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Henrekson, Magnus (1998), ”Principerna för avgifterna i äldreomsorgen”. Skatter och välfärd, årg. 2, nr 2, 4–6.

Henrekson, Magnus (1998), ”De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 2, 127–132.

Henrekson, Magnus (1998), ”Högre sysselsättning genom en utvidgad marknadssektor”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 515–526.

Henrekson, Magnus (1998), ”Så olika och ändå så lika – slutreplik till Holmlund och Kolm”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 8, 633–641.

Henrekson, Magnus (1998), ”En ond cirkel för tjänstesektorn”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 4, nr 2, 137–151.

Henrekson, Magnus (1998), ”Från en ond cirkel för tjänstesektorn till en utvidgad marknadssektor”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 4, nr 4, 305–321.

Henrekson, Magnus (1998), ”Spelregler för entreprenörskapet”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 2, 99–111.

Henrekson, Magnus (1998), ”Sveriges ekonomiska tillväxt i jämförande belysning”. Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 101, nr 1, 66–74.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1998), ”Finns det ett glastak för kvinnor? En studie av svenska arbetsplatser i privat näringsliv 1970–1990”. I SOU 1997:137, Glastak och glasväggar? [Arbetsmarknadsdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1998), ”Lika lön för lika arbete. En studie av svenska förhållanden i internationell belysning”. I SOU 1997:137, Glastak och glasväggar? [Arbetsmarknadsdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Nyberg, Sten och Per Skedinger (1998), Ds 1998:16, Arbetsförmedlingarnas mål och drivkrafter. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Oxelheim, Lars (1998), ”Ekonomiska omvärldsfaktorer i företagets externredovisning”. Balans, årg. 24, nr 11, 10–15.
 

1997

Fors, Gunnar (1997), ”Kan spelteorin utvärderas empiriskt?”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 241–248.

Fölster, Stefan (1997), ”Socialförsäkringarna kan inte längre fungera som på 1800-talet”. [Replik till Bo Könberg.] Skatter och välfärd, årg. 1, nr 3, 44–47.

Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1997), ”På spaning efter de mellanstora företagen”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 217–227.

Henrekson, Magnus (1997), ”Företagsamhetens förutsättningar – jobbens framtid”. Sid. 116–138 i Stefan Agurén m.fl., Företagsamhetens förutsättningar. Strukturrapport 97. Stockholm: SAF.

Henrekson, Magnus (1997), ”Växer fattiga länder ifatt de rika?”. Sid. 163–188 i Villy Bergström, red., Arbetsmarknad och tillväxt. Tio års forskning med facket. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Jakobsson, Ulf (1997), ”Den svenska devalveringscykeln”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 3, 141–154.

Jakobsson, Ulf (1997), ”Internationaliseringen och de svenska ekonomerna”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 252.

Jakobsson, Ulf (1997), ”Svensk stabiliseringspolitik”. Sid. 116–163 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik, fjärde upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Lindbeck, Assar (1997), ”Hushållens beteende – incitament och sociala normer”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 5, 265–273.

Lindbeck, Assar (1997), ”Hur reformera den europeiska välfärdsstaten? – Nationella och internationella aspekter”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 1, 7–15.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Olika betalt för lika arbete – en myt?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 50, nr 1, 39–49.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 1, 17–23.
 

1996

Alexandersson, Gunnar, Stefan Fölster och Staffan Hultén (1996), ”Den lokala busstrafiken: en lyckad avreglering?”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 2, 109–117.

Barkman, Catharina och Stefan Fölster (1996), Kan myndigheter utvärdera sig själva? Ds 1996:36. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Ekonomisk stabiliseringspolitik – teori och tillämpning under efterkrigstiden”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 1, 27–37.

Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1996), ”Industriell dynamik: en jämförelse av utvecklingen i Nya Zeeland, Ohio och Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 2, 127–138.

Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Mjuka nej och hårda fakta: Svensk tillverkningsindustri, företagets organisation och effekter av EMU”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 577–589.

Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Utlandsinvesteringar, kunskapsintensitet och förädlingsvärde: svensk tillverkningsindustri 1974–94”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 8, 659–669.

Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Den globala svenska verkstadsindustrin”. Sid. 247–264 i Nils-Eric Sandberg, red., Verkstadsindustrin, lönebildningen och framtiden. Stockholm: Sveriges Verkstadsindustrier.

Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Fors (1996), Privatsektorutveckling i Sidas programländer och implikationer för bistånd. Stockholm: SIDA, avdelningen för infrastruktur och ekonomiskt samarbete.

Fölster, Stefan (1996), Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? En principdiskussion. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: ESO.

Ganslandt, Mattias (1996), Finansiell information på Internet -96. Stockholm: IFIX Media.

Henrekson, Magnus, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1996), ”Den ekonomiska integrationen i Europa: har den några långsiktiga tillväxteffekter?”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 6, 449–457.

Henrekson, Magnus (1996), ”Utbildning för högre produktivitet och löner”. Sid. 36–45 i Hur mottogs förslaget till kompetensförsäkring? Stockholm: Skandia.

Henrekson, Magnus (1996), ”Företagandets villkor och sysselsättningen”. Sid. 54–67 i Jan Herin, red., På jakt efter faktor X. Stockholm: SAF.

Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1996), ”En nykter betraktelse av svensk alkoholpolitik”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 533–534.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Ekonomerna, prognoserna och den svenska modellen”. Sid. 167–192 i Lars Jonung, red., Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta? Stockholm: Ekerlids Förlag.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Sverige och konvergenskraven” och ”Räcker reformerna av den svenska modellen?”. Sid. 50–62 och 63–85 i Nils Lundgren, red., Konjunkturrådets rapport 1996. Vad vill Sverige med EU? Stockholm: SNS Förlag.

Lindbeck, Assar (1996), ”Sysselsättningsproblemet i Västeuropa”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 535–553.

Löfgren, Karl-Gustaf och Jörgen W. Weibull (1996), ”Årets ekonomipristagare: James Mirrlees och William Vickrey”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 8, 673–682.
 

1995

Barkman, Catharina och Stefan Fölster (1995), Företagsstödet – Vad kostar det egentligen? Ds 1995:14. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Ekonomisk stabiliseringspolitik – Keynes går igen?”. Svensk Tidskrift, årg. 85, nr 5, 310–320.

Fölster, Stefan och Sam Peltzman (1995), ”Samhällsekonomiska kostnader av regleringar och bristande konkurrens i Sverige”. Sid. 172–187 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel, red., NBER-rapporten: Välfärdsstat i omvandling. Stockholm: SNS Förlag.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (1995), ”Skuldsocialisering som krisrecept”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 6, 485–494.

Jakobsson, Ulf (1995), ”På spaning efter Den Svenska Modellen – en kommentar till NBER-rapporten”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 240–244.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Lärdomar för Sverige – kommentarer till Budgetsanering – fyra vägar ur skuldfällan”. Sid. 151–170 i Jan Herin, red., Budgetsanering – fyra vägar ur skuldfällan. Stockholm: Juridik & Samhälle.

Leamer, Edward E. och Per Lundborg (1995), ”Sverige på den globala marknadsplatsen”. Sid. 188–204 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel, red., NBER-rapporten: Välfärdsstat i omvandling. Stockholm: SNS Förlag.

Mellander, Erik och Pontus Roos (1995), ”Metoder för produktivitetsmätning när kvalitetsaspekter är väsentliga”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 7, 549–566.

Mellander, Erik och Pontus Roos (1995), ”Några aspekter på produktivitet och kvalitet: kommentar till Larsson”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 5, 413–421.

Meyerson, Eva M. (1995), ”Kompensationskontrakt för ledningsgrupper i svenska börsnoterade företag”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 217–224.

Meyerson, Per-Martin (1995), ”Hur avlöna entreprenörer?”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 251–253.

Meyerson, Per-Martin (1995), ”Entreprenören och den ekonomiska tillväxten – fallet Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 7, 567–577.
 

1994

Andersson, Thomas, Torbjörn Fredriksson och Roger Svensson (1994), ”Förändrade utlandsinvesteringar under 1980-talet”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 3, 261–273.

Braunerhjelm, Pontus (1994), ”EU-medlemskap – hjälp till självhjälp”. Svensk Tidskrift, årg. 81, nr 6, 407–416.

Braunerhjelm, Pontus (1994), ”Tjänsteproduktion inom svensk industri samt dess regionala fördelning”. Sid. 150–167 i Norden utfordres – internasjonaliseringens mange regionale ansikter. 1993:5. Köpenhamn: nordREFO.

Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (1994), ”Får Sverige behålla sina internationella storföretag?”. Sid. 251–264 i Affärsutveckling inom industrin: idébok. Stockholm: IUI och Telia.

Carlsson, Bo och Pontus Braunerhjelm (1994), Teknologiska system och ekonomisk tillväxt: En studie i de mikroekonomiska mekanismerna för tillväxt. Bilaga 10 till LU 95, 1995:4. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Eliasson, Gunnar (1994), ”Industriföretagets affärer”. Sid. 13–30, 251-264 i Affärsutveckling inom industrin: idébok. Stockholm: IUI och Telia.

Eliasson, Gunnar (1994), ”Vem ansvarar för nästa generation?”. Sid. 55–75 i Hans Bergström, red., Makten över framtiden – tolv inlägg om långsiktiga politiska beslut. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien.

Eliasson, Gunnar (1994), ”Ekonomisk omorganisation, bristande strukturer och institutionell obalans”. Sid. 85–114 i Mats Andersson, red., Välståndets grunder. Stockholm: SAF.

Eliasson, Gunnar (1994), Högre utbildade i företag. Rapport Nr 14. Ds 1994:119. Rapport ingående i serien Agenda 2000. [Utbildningsdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Eliasson, Gunnar (1994), ”Kompetens, kompensation och konkurrens – IUIs forskningsprogram 1993/1994”. Sid. 18–29 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI.

Fredriksson, Torbjörn (1994), Utlandsinvesteringarnas betydelse för Sverige. Nr 5/94. Rapport från Näringsdepartementets Struktursekretariat. Stockholm: Näringsdepartementet.

Fölster, Stefan (1994), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto”. Sid. 50–59 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI.

Fölster, Stefan (1994), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto: vilka är argumenten?”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 4, 387–397.

Fölster, Stefan och Åke E. Andersson (1994), Utbildningskonton. Rapport Nr 11. Ds 1994:30. Rapport ingående i serien Agenda 2000. [Utbildningsdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Hellgren, Claes, Ulf Jakobsson, Eugenia Kazamaki Ottersten, Michael Sohlman, Pernilla Ström och Gunnar Wetterberg (1994), ”Tro och vetande i EU-konsekvensutredningen  svar till Lundborg”, Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 6, 627–635.

Jakobsson, Ulf (1994), ”Svensk stabiliseringspolitik”. Sid. 111–154 i Bo Södersten, red., Marknad och politik. Lund: Dialogos.

Lundborg, Per (1994), ”Tro och vetande i EU-konsekvensutredningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 3, 253–260.

Lundborg, Per (1994), ”Kritiken mot EU-konsekvensutredningen står fast”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 6, 636–641.

Meyerson, Per-Martin (1994), ”Slut fred med kapitalismen!”. Tiden, årg. 86, nr 1, 35–39.

Meyerson, Per-Martin (1994), ”Företagsamhetens ekonomiska teori och politiska villkor – en explorativ betraktelse”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 2, 149–158.

Modén, Karl-Markus (1994), ”Vad kan vi lära av ’Gnosjöfenomenet?’”. Sid. 30–43 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI.

Mäler, Karl-Göran, Torsten Persson och Jörgen Weibull (1994), ”Ekonomipriset till spelteoretiker”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 8, 809–814.

Oxelheim, Lars (1994), ”Hemlandseffekter av utgående direktinvesteringar – ett nordiskt perspektiv”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 47, nr 4, 217–224. 

Skedinger, Per (1994), ”Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet”. Sid. 44–49 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI.

Skedinger, Per (1994), ”En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten”. I SOU 1994:58, Betänkande av Nationaldagsutredningen. Stockholm: Fritzes.

 

1993

Andersson, Thomas (1993), ”Internationalisering, direktinvesteringar och vikten av information”. Sid. 7–18 i Näringslivets konkurrenskraft: Inverkan av kompetens och FoU. [Nutek-Analys.] Stockholm: Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket).

Andersson, Thomas, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten och Kent Rune Sjöholm (1993), ”Den långa vägen”. Sid. 13–51 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Andersson, Thomas (1993), ”Den svenska industrins expansion i utlandet”. Sid. 53–76 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Andersson, Thomas (1993), ”Svensk industri i utlandet”. Sid. 80–89 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Andersson, Thomas och Torbjörn Fredriksson (1993), ”Sveriges val, EG och direktinvesteringar”. Bilaga 7 till SOU 1994:6, Sverige och Europa: En samhällsekonomisk konsekvensanalys. [EG-konsekvensutredningen.] Stockholm: Fritzes.

Andersson, Thomas (1993), ”Utlandsinvesteringar och policyimplikationer”. I SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik. [Lindbeckkommissionen] Stockholm: Allmänna förlaget.

Andersson, Thomas, Carl Folke, Stefan Nyström och Gunnel Nycander (1993), ”Handel och miljö – mot en hållbar spelplan”. I SOU 1993:79, Handel och miljö. Stockholm: Allmänna förlaget.

Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1993), ”Entreprenörskap, småföretag och industriell förnyelse 1968–91”. Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr 4, 317–328.

Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Nyetableringar och småföretag i svensk tillverkningsindustri”. Sid. 55–73 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Nyetablering och småföretagande i svensk industri". Sid 91–118 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Den stökiga marknadsekonomin”. Sid. 40–57 i Jonas Hultkvist, red., Tvivlet på nationalekonomin: Fyra ekonomer diskuterar vetenskapen och verkligheten. Stockholm: Forskningsrådsnämnden.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Från plan till marknad”. Sid. 46–52 i Claes-Henric Siven, red. 22 ekonomiska essäer tillägnande Lars Werin. Stockholm: SNS Förlag.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Marknaden för yrkesutbildning – håller Sverige på att förlora yrkeskompetensen?”. Sid. 119–159 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Den ekonomiska politikens gränser och möjligheter”. Sid. 181–201 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Marknadsekonomins gränsvillkor”. Sid. 16–32 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Företagens, institutionernas och marknadernas roll i Sveriges ekonomiska kris”. Expertrapport till SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik. [Lindbeckkommissionen.] Stockholm: Allmänna förlaget.

Fölster, Stefan och Eva Lindström (1993), ”Sveriges offentliga sektor i europeisk konkurrens: Konsekvenser av EES-avtalet och medlemskap i EG/EU”. Bilaga 6 till SOU 1994:6, Sverige och Europa: En samhällsekonomisk konsekvensanalys. [EG-konsekvensutredningen.] Stockholm: Fritzes.

Fölster, Stefan (1993), ”Den offentliga sektorn – det möjliga systemskiftet”. Sid. 161–180 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Fölster, Stefan (1993), ”Systemskifte i fara?”. Sid. 11–79 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Fölster, Stefan (1993), ”Effekter av kommunal privatisering och decentralisering”. Sid. 83–98 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Fölster, Stefan (1993), ”Efter målstyrning vad? Framtidens organisationsformer för offentlig verksamhet”. Sid. 143–169 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Fölster, Stefan (1993), ”Effekter av taxinäringens avreglering”. Sid. 201–217 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Fölster, Stefan (1993), ”Ett sparkonto i socialförsäkringssystemet”. Sid. 219–232 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Fölster, Stefan (1993), ”Innovationsstöd till företag: stimulans eller slöseri?”. Sid. 74–79 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Fölster, Stefan (1993), ”Ett livstidskonto i socialförsäkringen: Att sänka skatten med 40 miljarder utan att någon förlorar ett öre”. Sid. 62–75 i Klas Eklund, red., En ”skattereform” för socialförsäkringar? Stockholm: Publica.

Jagrén, Lars (1993), ”De dominerade storföretagen”. Sid. 77–92 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI.

Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Sysselsättningsproblemet”. Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr 3, 247–254.

Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Kostnaderna för utbildning”. Sid. 227–233 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen och IUI.

Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Sysselsättningsproblemet”. Sid. 33–44 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Lundborg, Per (1993), ”Arbetskraftens fria rörlighet i Europa”. Sid. 161–202 i Ulf Bernitz m.fl., Vad betyder EG? En lärobok om den europeiska gemenskapen. Stockholm: SNS Förlag.

Meyerson, Eva M. (1993), ”Ägarroll, styrning och ledning inom offentlig verksamhet”. Sid. 171–200 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Meyerson, Eva M. (1993), ”Ägarstrukturens betydelse för ledningsgruppers sammansättning och prestation”. Sid. 50–54 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Pelikan, Pavel (1993), ”Kan företag vara effektiva utan privat ägande?”. Sid. 45–49 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Skedinger, Per (1993), ”Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?”. Sid. 151–171 i Tretton aspekter på regional utveckling. Stockholm: Nutek.
 

1992

Andersson, Thomas (1992), ”Sveriges utrikeshandel i ett globalt perspektiv”. Sid. 71–85 i Pontus Braunerhjelm, red., Sveriges industri. Stockholm: Industrilitteratur.

Andersson, Thomas (1992), ”Sveriges utrikeshandel i en förändrad omvärld”. I SOU 1992:64, Regionala roller. Stockholm: Allmänna förlaget.

Braunerhjelm, Pontus (1992), ”Industri- och branschbegreppens förändring”. Sid. 111–120 i Pontus Braunerhjelm, red., Sveriges industri. Stockholm: Industrilitteratur.

D’Agostino, Hjördis och Eugenia Kazamaki Ottersten (1992), ”Kvinnornas situation på arbetsmarknaden inför EG-integrationen”. Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 2, 149–154.

Eliasson, Gunnar (1992), ”Affärsmisstag och konkurser”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 45, nr 4, 201–215.

Eliasson, Gunnar (1992), ”Arbetskvalitet och ersättning”. Sid. 48–64 i Lena Gonäs och Birger Viklund, red., Det nya arbetslivet. Stockholm: Arbetslivscentrum.

Fölster, Stefan (1992), ”Näringspolitikens regionala struktur i framtiden”. I SOU 1992:64, Regionala roller. Stockholm: Allmänna förlaget.

Fölster, Stefan (1992), ”Taxesänkning, var god dröj! Effekter av taxinäringens avreglering”. Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 3, 200–208.

Kazamaki, Eugenia (1992), ”Effektiva lönemodeller och svensk arbetsmarknad”. Sid. 20–27 i Lars Calmfors, red., Ekonomi under debatt: Löner och sysselsättning. Stockholm: SNS Förlag.

Lundborg, Per (1992), Svensk ekonomi och den fria arbetskraftsrörligheten. Bilaga 18 till LU 92, SOU 1992:19. Stockholm: Allmänna förlaget.

 

1991

Andersson, Thomas (1991), ”Sveriges val i ett integrerat Europa”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 1, 5–17.

Braunerhjelm, Pontus (1991), ”Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 44, nr 4, 219–228.

Braunerhjelm, Pontus (1991), ”Hur påverkas de mindre företagen av det nya Europa? Företagsspecifika faktorer och ’investeringsklimat’”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 7, 627–631.

Eliasson, Gunnar (1991), ”Effektiva finansmarknader – behövs de?”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 40–43.

Eliasson, Gunnar (1991), ”Aktiemarknadens närsynthet och företagens investeringsbeslut”. Cash-Links, årg. 2, nr 3, 46–55.

Eliasson, Gunnar (1991), ”Den samhällsnyttige insidern”. Cash-Links, årg. 2, nr 4, 48–57.

Eliasson, Gunnar och Clas G. Wihlborg (1991), ”Spelet till Nobels minne?”. Cash-Links, årg. 2, nr 1, 58–67.

Eliasson, Gunnar (1991), ”IUIs forskningsprogram inom industriell ekonomi – makroekonomi med företaget i centrum under drygt 50 år”. Sid. 16–26 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1991), ”Produktivitet och vinster som prestandamätare – från företaget till den nationella ekonomin”. Sid. 13–80 i Gunnar Eliasson och Lars Samuelson, red., Produktivitet och lönsamhet. Lund: Studentlitteratur.

Fölster, Stefan (1991), ”Innovationsstöd till företag – stimulans eller slöseri?”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 1, 18–28.

Lundborg, Per (1991), EG-integrationen och arbetsmarknadens anpassningsförmåga. Ds 1991:23. Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget.

Lundborg, Per (1991), ”EG-medlemskap och den fulla sysselsättningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 5, 439–447.

Lundborg, Per (1991), ”Den nordiska arbetsmarknaden och europaintegrationen”. Sid. 14–21 i Ismo Söderling och Jouni Korkiasaari, red., Migrationen och det framtida Norden. Åbo: Migrationsinstitutet.

Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1991), ”Hur påverkas aktiekurserna av förändringar i växelkurser och andra makroekonomiska variabler?”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 52–58.

Rybczynski, Tad (1991), ”Finanssystemens betydelse för Östeuropas omstrukturering”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 44–51.

Wallander, Jan (1991), ”Vad IUI betytt för mig”. Sid. 27–39 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI.

Åkerman, Jeannette (1991), ”IUIs historia i siffror”. Sid. 40–56 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI.
 

1990

Braunerhjelm, Pontus (1990), ”Effekter på den svenska industristrukturen av EG 1992”. Ekonomisk Debatt, årg. 18, nr 8, 713–720.

Eliasson, Gunnar (1990), ”Industriell omvandling och tillväxt – beskrivning, förklaring, prognos”. Nordisk Statistisk Skriftserie, årg. 53, 313–320.

Eliasson, Gunnar (1990), ”Om pengars värde och makt”. Cash-Links, årg. 1, nr 1, 28–35.

Fölster, Stefan (1990), Den offentliga sektorn. Bilaga 26 till LU 90, SOU 1990:14. [Finansdepartementet.] Stockholm: Allmänna förlaget.

Lundberg, Lars (1990), ”Svensk industristruktur – basindustri eller högteknologi?”. Ekonomisk Debatt, årg. 18, nr 4, 341–355.

Lundberg, Lars (1990), Svenskt näringsliv och den europeiska integrationen: ekonomiska konsekvenser av EGs inre marknad för varor och tjänster. Bilaga 3 till LU 90. SOU 1990:14. Stockholm: Allmänna förlaget.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se