Publicerade artiklar på svenska

2000–2005

 
Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 

2005

Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Konflikter att vänta i globaliseringens spår”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 1, 3–4.

Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Makt på rätt nivå – väljarna, kommunerna och ansvaret”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 5, 3–6.

Horn, Henrik (2005), ”WTO-avtalet och dess efterlevnad”. Sid. 39–64 i Karolina Ekholm, red., Internationell ekonomi. Stockholm: SNS Förlag.

Håkanson, Christina och Assar Lindbeck (2005), ”Korpi vilseleder igen”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 1, 58–65.

Lindqvist, Tobias (2005), ”En tillbakablick på EMU-valet: Professorernas åsikter och mediedeltagande, då och nu”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 7, 40–47.

Mellander, Erik och Christina Håkansson (2005), "Den öppna samordningsmetoden är svag när målen är många - exemplet EU:s utbildningspolitik". Sid. 165–195 i Europaperspektiv 2005. Lissabonstrategin i halvtid. Stockholm: Santérus Förlag.

Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2005), ”Fusioner är nödvändiga”. Axess, årg. 4, nr 7, 18–20.

Vlachos, Jonas (2005), ”Hur kan föräldraförsäkringen reformeras?”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 4, 63–65.
 

2004

Jakobsson, Ulf (2004), ”Rehn-Meidner-modellen in memoriam: Några kommentarer till en jubileumsskrift”. Ekonomisk Debatt, årg. 32, nr 5, 36–40.

Lindbeck, Assar, Mårten Palme och Mats Persson (2004), ”Sjukskrivning som socialt fenomen”. Ekonomisk Debatt, årg. 32, nr 4, 50–62.
 

2003

Ganslandt, Mattias och Richard Friberg (2003), ”Leder euron till lägre priser?”. Sid. 81–105 i Ulf Jakobsson, red., Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Jakobsson, Ulf (2003), ”Därför euron – inledning”. Sid. 7–30 i Ulf Jakobsson, red., Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids förlag.

Lindbeck, Assar (2003), ”Välfärdsstat och sociala normer”. Sid. 78–87 i Birgitta Swedenborg, red., Varför är svenskarna så sjuka? Stockholm: SNS Förlag.

Lindqvist, Tobias (2003), ”Nationalekonomisk forskning i Sverige – publiceringar och rankning av forskare och institutioner”. Ekonomisk Debatt, årg. 31, nr 3, 21–32.

Lindqvist, Tobias (2003), ”Svar till Nikias Sarafoglou och Tor Jacobson”. Ekonomisk Debatt, årg. 31, nr 7, 44–45.

Svensson, Roger (2003), ”Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 8, 35–43.
 

2002

Andersson, Pär, Stefan Fölster och Per Skedinger (2002), ”Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 8, nr 2, 131–143.

Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), ”Euron och europeisk prisutveckling i ett svenskt perspektiv”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 3, 219–229.

Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), ”Euron och europeisk konkurrens i ett finskt perspektiv”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 55, nr 1, 5–19.

Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), ”Euron och konkurrens mellan EU-länder”. Sid. 73–104 i Europaperspektiv 2002. Konkurrens på tre nivåer. Stockholm: Santérus Förlag.

Ganslandt, Mattias (2002), ”Vem tjänar på parallellimporten?”. Sid. 35–51 i Europaperspektiv 2002. Konkurrens på tre nivåer. Stockholm: Santérus Förlag.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2002), ”Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige”. Sid. 21–64 i Lars Jonung, red., Vem skall äga Sverige? Stockholm: SNS Förlag.

Håkanson, Christina, Satu Johanson och Erik Mellander (2002), ”Personalutbildning i ett tillväxtpolitiskt och stabiliseringspolitiskt perspektiv”. Bilaga 6, sid. 329–363 I SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen. Stockholm: Fritzes.

Johansson, Dan och Per Skedinger (2002), ”Syns professorerna i globaliseringsdebatten?”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 7, 605–609.

Lindbeck, Assar (2002), ”Från vaggan till graven. Så kan de europeiska välfärdsstaterna reformeras under individens livscykel”. Skandias skriftserie SamhällsFokus, Vol. 1.

Mellander, Erik (2002), ”Lön och lärande – räcker utbildningspremien?”. Sid. 113–132 i Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström och Jan Johansson, red., Utbildning, kompetens och arbete. Stockholm: Studentlitteratur.

Sandström, Mikael (2002), ”Friskoledebattens dolda agenda: Privatisering”. Liberal Debatt, årg. 55, nr 1, 9–11.
 

2001

Bergström, Fredrik och Mikael Sandström (2001), ”Konkurrens mellan skolor – för barnens skull!”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 319–331.

Johansson, Satu och Erik Mellander (2001), ”Satsa på personalekonomi för att förbättra arbetsmiljön!”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 7, nr 3, 201–207.

Lundin, Martin och Per Skedinger (2001), ”Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett ökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 7, nr 1, 47–63.

Löfgren, Karl-Gustaf, Torsten Persson och Jörgen W. Weibull (2001), ”Marknader med asymmetrisk information”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 527–534.

Mellander, Erik och Eleni Savvidou (2001), ”Företagens kunskapsförsörjning och syn på individuella kompetenskonton”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 333–345.

Sandström, Mikael (2001), ”En ekonomisk syn på subsidiaritet”. Sid. 135–152 i EU-skvadern: om den Europeiska unionens konstitutionella framtid. Stockholm: City University Press.

Svensson, Roger (2001), ”Ska man börsnotera konsultbolag?”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 3, 203–209.
 

2000

Ekholm, Karolina (2000), ”Internationell handel och utlandsinvesteringar”. Sid. 338–369 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2000), ”Från visionen om ägarlösa till utlandsägda företag”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 3, 243–258.

Henrekson, Magnus (2000), ”Och ändå halkar Sverige efter – Vem är det egentligen som lider av ett objektivitetsproblem?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 53, nr 1, 79–88.

Henrekson, Magnus (2000), ”Företagaren och den svenska modellen”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 53, nr 2, 107–120.

Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2000), ”Entreprenörskapet som tillväxtmotor i EU”. Sid. 91–122 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 2000. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Santérus Förlag.

Jakobsson, Ulf (2000), ”Tillväxt och urbanisering i den nya ekonomin”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 6, 557–560.

Jakobsson, Ulf (2000), ”Makropolitik i Sverige”. Sid. 101–148 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag.

Lindbeck, Assar (2000), ”ICT och den nya ekonomin”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 6, 575–579.

Mellander, Erik och Eleni Savvidou (2000), SOU 2000:107, Företagens syn på individuella kompetenskonton. [Rapport utarbetad på uppdrag av Utredningen om individuellt kompetenssparande.] Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

Svensson, Roger (2000), ”Illojal konkurrens från staten på marknaden för konsulttjänster”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 8, 759–767.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se