2011

Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning

Särtryck nr 2011:10

Författare: Magnus Henrekson och Ulf JakobssonÅr: 2011 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 39 (3) Sidor: 5–20

Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson


I denna artikel undersöker vi hur den dominerande svenska kontrollmodellen för börsnoterade företag påverkas av globaliseringen av de finansiella marknaderna. Effekterna är flerdimensionella och vi ser ingen konvergens mot en anglosachsisk modell med spritt ägande och ledningsstyre. I stället är det kontrollmodeller utanför den svenska börsen som växer snabbast: utländskt ägande och ägande via private equity. Efter att den svenska börsen kraftigt ökade i betydelse under 1980- och 1990-talen är betydelsen återigen minskande. I stället för att nödvändiga anpassningar av regelverken gjorts för att säkerställa att börsen ska fungera effektivt även under nya omständigheter har en anpassning av ägar- och kontrollstrukturen ägt rum.


Referens:
Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), "Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning". Ekonomisk Debatt 39(3), 5–20.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se