2011

Artiklar på svenska 2011 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.


Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Charlotta Stern (2011), "Var står svenska samhällsvetare politiskt?". Ekonomisk Debatt 39(1), 21–28.

Edquist, Harald (2011), "Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?". Rapport till Tillväxtanalys, Dnr 2010/013. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Eklund, Klas och Magnus Henrekson (2011), "Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten". Kapitel 2, sid. 45–77 i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderstöm (red.), Marknad och Politik, 9:e upplagan. Stockholm: SNS förlag.

Elinder, Mikael, Oscar Erixson och Henry Ohlsson (2011), "Mindre arbete, högre inkomster – arvingens lott". Ekonomisk Debatt 39(4), 70–78.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2011), "Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion". Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5. Stockholm: Finansdepartementet.

Henrekson, Magnus (2011), "Det produktiva entreprenörskapets förutsättningar". Kapitel 9, sid. 133–149 i Ilinca Benson, Johnny Lind, Ebba Sjögren och Filip Wijkström (red.), Morgondagens industri. Att sätta spelregler och flytta gränser. SIR:s årsbok 2011. Lund: Studentlitteratur.

Henrekson, Magnus (2011), "Servicesamhällets framväxt måste underlättas". Kapitel 5, sid. 67–77 i Irene Fällström (red.), Välfärd att hyra: 13 röster om äldreboomen och hyresrättens möjligheter. Stockholm: Samhällsförlaget.

Henrekson, Magnus och Nina Öhrn (2011), "Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?". Ekonomisk Debatt 39(1), 29–38.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), "Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning". Ekonomisk Debatt 39(3), 5–20.

Jordahl, Henrik (2011), "Vinst i välfärden: nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv". Sid. 78–93 i Anders Morin (red.), Vitsen med vinsten. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

Nilsson, Therese och Daniel Waldenström (2011), "Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?". Ekonomisk Debatt 39(4), 6–18.

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011), "Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?". FORES Studie 2011:4. Stockholm: Forum för reformer och entreprenörskap (FORES).

Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2011), "Städer och entreprenörskap". Ekonomisk Debatt 39(1), 5–19.

Svensson, Roger (2011), "När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Svensson, Roger (2011), "Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering". Ekonomisk Debatt 39(7), 14–27.

Vlachos, Jonas (2011), "Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor". Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2010:6. Stockholm: Konkurrensverket.

Waldenström, Daniel (2011), "Vart tog det gömda utlandskapitalet vägen?". Ekonomisk Debatt 39(3), 81–89.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se