Publicerade artiklar på svenska 2012


Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

 


Artiklar på svenska 2012 (alfabetisk referenslista)


Underlagsrapport 2012/6

Regeringen och ojämlikheten: En granskning av budgetens fördelningspolitiska redogörelser 1992–2011

Daniel Waldenström


Årsbok 2012

Nationalekonomi – vad är det?

Assar Lindbeck

Avsikten med det här föredraget är att ge en kort rapport till icke-ekonomer om nationalekonomisk forskning. Jag tar upp tre frågor: I. Vad är typiska frågeställningar i nationalekonomisk forskning?, II. Vad är…


Ekonomisk Debatt

Rädde sig den som kan!

Mikael Elinder och Oscar Erixson

Sedan mitten av 1800-talet har det funnits en social norm om att kvinnor och barn ska räddas först vid fartygsolyckor. En analys av 18 uppmärksammade fartygskatastrofer visar att kvinnor och barn omkommer i mycket större utsträckning än…


Ekonomisk Debatt

Reflektioner om nationalekonomins styrka och begränsningar

Assar Lindbeck

Vilka är de djupaste och viktigaste insikterna av nationalekonomisk analys? När det gäller mikroteori skulle jag peka dels på synen på marknadshushållning som en metod att utnyttja decentraliserad och fragmenterad information, dels…


Ekonomisk Debatt

Behovet av reformerade immateriella rättigheter

Roger Svensson

Patent och upphovsrätt ger incitament till skapande och kommersialisering av nya produkter och verk samt underlättar kontrakt och kunskapsöverföring. Produkter inom nya områden, t ex mjukvaror och bioteknik, har andra egenskaper än…


Ekonomisk Debatt

Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag

Karl Wennberg, Frédéric Delmar och Karin Hellerstedt

Hur olika typer av entreprenörskap stimulerar ekonomisk tillväxt är fortfarande en empiriskt outforskad fråga. Dessutom har teorier om relationen mellan entreprenörskap och tillväxt i mycket begränsad utsträckning beaktat…


Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2012:4

Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar. Teori och empiri

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Teknologisk utveckling har under senare år medfört att marknader som tidigare var naturliga monopolmarknader nu kunnat konkurrensutsättas. Under de senaste 20 åren har även en allmän privatiseringstrend vuxit fram i Sverige.…


Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ett ramverk för innovationspolitiken

Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson

Alla i Sverige säger sig vilja stärka innovationspolitiken. Regeringen presenterar en nationell innovationsstrategi, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver ett stort innovationsprojekt och Socialdemokraterna vill inrätta en ”nationell…


SNS Analys nr 4

Personröster och politiska karriärer

Olle Folke och Johanna Rickne

I den här studien undersöker vi en tidigare förbisedd dimension av personvalet, nämligen hur det påverkar partiernas interna nomineringsprocesser. Tidigare utvärderingar har främst undersökt den omedelbara effekten av…


Ekonomisk Debatt

Optioner, beskattning och innovativt entreprenörskap

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Finansiering av entreprenörsdrivna företag präglas av betydande transaktionsproblem. I den entreprenörssektor som växte fram i Silicon Valley utvecklades finansiella instrument för att lösa dessa problem. Nyckeln till framgång…


Ekonomisk Debatt

Därför går det inte att utvärdera jobbskatteavdraget

Karin Edmark, Che-Yuan Liang, Eva Mörk och Håkan Selin

Det är nu fem år sedan jobbskatteavdraget infördes − en omfattande reform som är en av regeringens huvudsakliga åtgärder för att öka sysselsättningen. Vi har försökt att utvärdera om avdraget…


Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner

Istället för nystartszoner

Andreas Bergh


Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner

Nystartszoner – den ekonomiska synvinkeln

Yves Zenou


Policy Brief Nr. 2012:2

Förenklingar av handelsprocedurer – ett sätt att stödja utvecklingsländers export

Maria Persson


Ekonomisk Debatt

Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?

Jonas Vlachos

Skolan är svårstyrd och framgångsrika skolsystem bygger på en hög grad av professionell autonomi. Sådan autonomi öppnar dock för missbruk som konkurrens och valfrihet på grund av informationsproblem och skolans…


Den svenska tjänstesektorn

Minimilöner i tjänstesektorn

Per Skedinger


Den svenska tjänstesektorn

Skattefinansierade tjänster i offentligt, kommersiellt och ideellt utförande

Henrik Jordahl


Den svenska tjänstesektorn

Internationell tjänstehandel: GATS och Sverige

Henrik Horn


Den svenska tjänstesektorn

Outsourcing och offshoring av producenttjänster – förklaringar och effekter

Roger Svensson


Den svenska tjänstesektorn

Städer, tjänster och tillväxt

Mikael Stenkula och Yves Zenou


Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Lönespridning inom företag och produktivitet – en internationell forskningsöversikt

Fredrik Heyman

I många länder har de senaste decennierna inneburit en tendens till ökade löneskillnader mellan anställda. Detta har lett fram till en omfattande litteratur som studerar hur företag och anställda påverkas av…


Rapport

Välfärd bortom staten och kapitalet

Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Stora förändringar har skett och väntas ske i välfärden, vi står inför nya utmaningar i både organisering och finansiering. Är det då viktigt vilka som utför välfärdstjänsterna – för…


Respons

Vinster och privatiseringar i landet Lagom

Magnus Henrekson och Henrik Jordahl

Sverige sägs vara lagom, men i internationella jämförelser är värderingarna extrema och det politiska klimatet kan skifta mellan ytterligheter. På 70-talet var den privata äganderätten utmanad av löntagarfonderna, i dag…


Fem reformer som inte kostar en spänn – Politisk förändring utan att öppna plånboken

Sänk skatten på anställningar och inför höjd enhetlig moms

Andreas Bergh


Ekonomisk Debatt

Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen

Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Nya koncernkorrigerade data från SCB visar att andelen anställda i medelstora företag (här definierade som företag med mellan 10 och 199 anställda) har stigit i det privata näringslivet mellan 1993 och 2009. Mer än en…


Upplyst eller utfryst – en antologi om energimarknaden

Konkurrens och prisbildning

Pär Holmberg


Ekonomisk Debatt

Utvärdering efterlyses. Laura Hartman (red): Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd?

Henrik Jordahl


Ekonomisk Debatt

Kvinnor i politiken och män vid makten?

Johanna Rickne och Olle Folke

Kvinnor utgör nästan hälften av Sveriges folkvalda, men andelen är betydligt lägre på mer inflytelserika positioner. Vi visar att familjeansvar och färre personröster kan förklara delar av kvinnors underrepresentation. Vi…


Ekonomisk Debatt

Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln

Matilda Orth och Florin Maican

Många marknader kännetecknas av omfattande förändringar i marknadsstrukturen över tid. Ett exempel är dagligvaruhandeln som under de senaste decennierna gått mot allt större men färre butiker. Det finns i dag…


Ekonomisk Debatt

Globalisering och matchning på arbetsmarknaden

Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

I denna uppsats undersöks empiriskt hur ökad globalisering påverkar matchningen på arbetsmarknaden. Vi använder samkörda individ-, arbetsställe- och företagsdata för perioden 1995–2005 och fokuserar på…


Jobben kommer och går – behovet av trygghet består

Tudelad trygghet

Per Skedinger

Det har blivit allt vanligare med tidsbegränsade anställningar på den svenska arbetsmarknaden. I jämförelse med andra länder har Sverige en hög andel tidsbegränsade anställningar, särskilt bland ungdomar. I Sverige…


Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – Hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?

Per Skedinger


Innovation för tillväxt – Rapport

Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament – En kortfattad översikt av kunskapsläget

Roger Svensson

En förutsättning för ekonomisk tillväxt är en ständig ström av nya eller förbättrade produkter. Företag och individer lägger varje år ner stora summor på immateriella investeringar (FoU, utbildning)…

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se