2012

Tudelad trygghet

Särtryck nr 2012:3

Författare: Per SkedingerÅr: 2012 Publikation: Jobben kommer och går – behovet av trygghet består Redaktör: Alice Teodorescu och Lars-Olof PetterssonFörlag: Ekerlids förlagFörlagsort: Stockholm Sidor: 114–135

Tudelad trygghet Per Skedinger


Det har blivit allt vanligare med tidsbegränsade anställningar på den svenska arbetsmarknaden. I jämförelse med andra länder har Sverige en hög andel tidsbegränsade anställningar, särskilt bland ungdomar. I Sverige är dessa anställningar dessutom ofrivilliga i relativt hög utsträckning.

Arbetsgivare använder tidsbegränsade anställningar av framför allt två skäl: för att få flexibilitet vid tillfällig arbetsanhopning eller osäker efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, eller som ett sätt att utvärdera kandidaters lämplighet för jobbet. De flesta anställda föredrar en fast anställning, men i vissa grupper, som studenter med extraknäck eller ungdomar som prövar sig fram på arbetsmarknaden, upplevs en tidsbegränsad anställning inte nödvändigtvis som något negativt.

I detta kapitel beskrivs den successiva utvecklingen mot fler tidsbegränsade anställningar i Sverige och de trygghetsregler som omgärdar denna anställningsform. Vidare diskuteras den svenska och internationella forskning som försöker utröna dels vilka konsekvenser som en tidsbegränsad anställning för med sig för individen och för samhällsekonomin, dels vilken betydelse förändringar i anställningsskyddslagstiftningen kan ha haft i sammanhanget. Mycket av den forskning som diskuteras i detta kapitel finns närmare redogjord för i min bok Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen? samt i den engelskspråkiga och uppdaterade utgåvan Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Böckerna innehåller också mer detaljerad information om anställningsskyddslagstiftningen i Sverige och andra länder.


Referens:
Skedinger, Per (2012), "Tudelad trygghet". Sid. 114–135 i Alice Teodorescu och Lars-Olof Pettersson, red., Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. Stockholm: Ekerlids förlag.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
Mobil: 070 486 03 89
per.skedinger@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se