2012

Artiklar på svenska 2012 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

Bergh, Andreas (2012), "Istället för nystartszoner". Kapitel 8, sid. 145–190 i Andreas Bergh (red.), Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner. Stockholm: FORES.

Bergh, Andreas (2012), "Sänk skatten på anställningar och inför höjd enhetlig moms". Kapitel 4, sid. 49–62 i Peter Santesson (red.), Fem reformer som inte kostar en spänn – Politisk förändring utan att öppna plånboken. Stockholm: Timbro.

Braunerhjelm, Pontus, Klas Eklund och Magnus Henrekson (2012), "Ett ramverk för innovationspolitiken". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 65(2), 72–85.

Edmark, Karin, Che-Yuan Liang, Eva Mörk och Håkan Selin (2012), "Därför går det inte att utvärdera jobbskatteavdraget". Ekonomisk Debatt 40(5), 6–16.

Elinder, Mikael och Oscar Erixson (2012), "Rädde sig den som kan!". Ekonomisk Debatt 40(7), 26–35.

Folke, Olle och Johanna Rickne (2012), "Personröster och politiska karriärer". SNS Analys nr 4. Stockholm: SNS.

Henrekson, Magnus, Dan Johansson och Mikael Stenkula (2012), "Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen". Ekonomisk Debatt 40(2), 27–38.

Henrekson, Magnus och Henrik Jordahl (2012), "Vinster och privatiseringar i landet Lagom". Respons 1(2), 12–18.

Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2012), "Optioner, beskattning och innovativt entreprenörskap". Ekonomisk Debatt 40(5), 30–43.

Heyman, Fredrik (2012), "Lönespridning inom företag och produktivitet – en internationell forskningsöversikt". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 65(1), 18–38.

Heyman, Fredrik och Fredrik Sjöholm (2012), "Globalisering och matchning på arbetsmarknaden". Ekonomisk Debatt 40(1), 6–10.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2012), "Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar. Teori och empiri". Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2012:4. Stockholm: Konkurrensverket.

Holmberg, Pär (2012), "Konkurrens och prisbildning". Sid. 73–86 i Mats Bergstrand (red.), Upplyst eller utfryst – en antologi om energimarknaden. Malmö: E.ON Sverige.

Horn, Henrik (2012), "Internationell tjänstehandel: GATS och Sverige". Kapitel 9, sid. 199–225 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur.

Jordahl, Henrik (2012), "Skattefinansierade tjänster i offentligt, kommersiellt och ideellt utförande". Kapitel 10, sid. 227–257 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur.

Jordahl, Henrik (2012), "Utvärdering efterlyses. Laura Hartman (red): Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd?". Ekonomisk Debatt 40(1), 71–78.

Lindbeck, Assar (2012), "Nationalekonomi – vad är det?". Sid. 103–112 i Anna Forsling (red.), Årsbok 2012. Stockholm: Kungliga Vitterhetsakademien.

Lindbeck, Assar (2012), "Reflektioner om nationalekonomins styrka och begränsningar". Ekonomisk Debatt 40(7), 17–25.

Linderyd, Andreas, Anna Ardin och Johanna Rickne (2012), "Välfärd bortom staten och kapitalet". Rapport. Stockholm: Sektor3.

Orth, Matilda och Florin Maican (2012), "Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln". Ekonomisk Debatt 40(1), 11–15.

Persson, Maria (2012), "Förenklingar av handelsprocedurer – ett sätt att stödja utvecklingsländers export". Sid. 1–8 i Policy Brief Nr. 2012:2. Lund: AgriFood Economics Centre.

Rickne, Johanna och Olle Folke (2012), "Kvinnor i politiken och män vid makten?". Ekonomisk Debatt 40(1), 16–21.

Skedinger, Per (2012), "Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?". Sid. 113–145 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – Hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012. Stockholm: Santérus förlag.

Skedinger, Per (2012), "Minimilöner i tjänstesektorn". Kapitel 12, sid. 287–316 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur.

Skedinger, Per (2012), "Tudelad trygghet". Sid. 114–135 i Alice Teodorescu och Lars-Olof Pettersson (red.), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. Stockholm: Ekerlids förlag.

Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2012), "Städer, tjänster och tillväxt". Kapitel 4, sid. 69–92 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur.

Svensson, Roger (2012), "Behovet av reformerade immateriella rättigheter". Ekonomisk Debatt 40(6), 23–35.

Svensson, Roger (2012), "Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament – En kortfattad översikt av kunskapsläget". Innovation för tillväxt – Rapport. Stockholm: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Svensson, Roger (2012), "Outsourcing och offshoring av producenttjänster – förklaringar och effekter". Kapitel 5, sid. 93–117 i Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Lund: Studentlitteratur.

Vlachos, Jonas (2012), "Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?". Ekonomisk Debatt 40(4), 16–30.

Waldenström, Daniel (2012), "Regeringen och ojämlikheten: En granskning av budgetens fördelningspolitiska redogörelser 1992–2011". Underlagsrapport 2012/6. Stockholm: Finanspolitiska rådet.

Wennberg, Karl, Frédéric Delmar och Karin Hellerstedt (2012), "Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag". Ekonomisk Debatt 40(6), 36–49.

Zenou, Yves (2012), "Nystartszoner – den ekonomiska synvinkeln". Kapitel 1, sid. 25–37 i Andreas Bergh (red.), Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner. Stockholm: FORES.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se