Publicerade artiklar på svenska 2013

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Artiklar på svenska 2013 (alfabetisk referenslista)


Specialstudie nr 37, december 2013. Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning – En litteraturöversikt

Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU

Roger Svensson

Det har länge varit känt att ny kunskap och teknologi, som skapas genom forskning och utveckling (FoU), är den främsta tillväxtskapande produktionsfaktorn. Redan Abramowitz (1956) och Solow (1957) visade att 80–90 procent av…


Konstitutioner, politik och frihet. James Buchanan i urval

James Buchanan – en konstitutionell, politisk och frihetlig nationalekonom

Niclas Berggren

James Buchanan var något så ovanligt som en nationalekonom som inte skrev särskilt mycket om ekonomi. I stället tog han nationalekonomins analysverktyg i bruk för att undersöka hur politiken fungerar. Det var för detta han…


Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv

Per Skedinger


Innovation och entreprenörskap – politik som hjälper eller stjälper

Politikens uppgift är att kratta i manegen – Förord till den svenska utgåvan

Magnus Henrekson


En underlagsrapport från Innovationskraft Sverige

Kapitalskatterna och företagandet

Magnus Henrekson


Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation

Miljardärentreprenörer – ett alternativt empiriskt mått på företagande

Tino Sanandaji


Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation

Riskkapital till entreprenörer: Vilken roll spelar finansmarknaderna, skattepolitiken och arbetsmarknadsregleringarna?

Joacim Tåg


Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation

Entreprenörskap, institutioner och ekonomisk dynamik: Lärdomar från jämförelser mellan Sverige och USA

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson


Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Kommunpolitikers beslut och brukarnas val

Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Kommuner med högermajoritet har högre andel privat produktion av välfärdstjänster än vad kommuner med vänstermajoritet har. Denna skillnad är tydligast för privatiseringar med vinstsyftande företag som motpart men…


Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Kontrakt, kostnader och kvalitet

Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Kapitlet undersöker hur privatiseringen av välfärdstjänster påverkas av tjänsternas kostnader och kvalitet samt av förutsättningarna för att skriva tydliga och bindande kontrakt. Att sänka kostnader tycks vara en…


Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Nationella reformer och lokala initiativ

Henrik Jordahl och Richard Öhrvall

Kapitlet beskriver den historiska utvecklingen mot ökad privat produktion av välfärdstjänster. Att offentliga verksamheter utsattes för konkurrens i slutet av 1980-talet och framför allt i början av 1990-talet har flera…


Rapport nr 7 i projektet Företagsamt ägande

Optionsskatter och entreprenöriellt företagande

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Finansering av entreprenörsdrivna företag präglas av betydande transaktionsproblem. I den moderna entreprenörssektor som växt fram i bl a Silicon Valley utvecklades finansiella instrument för att lösa dessa problem. Nyckeln till…


Ekonomisk Debatt

Yngre generationers högre sjukskrivningsgrad – ett mått på hur snabbt välfärdsstaten förändrar normer

Martin Ljunge

Yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare än äldre generationer. Bland den yngre generationen tar tjugo procentenheter fler en sjukdag jämfört med de födda tjugo år tidigare, efter att hänsyn tagits till…


Ekonomisk Debatt

Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier

Andreas Bergh och Lotta Moberg

Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effektivitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi…


En bit på väg – Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället

Så kan frihet få välfärdsstaten att fungera bättre

Andreas Bergh

Sverige har sedan 1980-talet genomfört en rad reformer som fått ekonomin och välfärdsstaten att fungera bättre. Men på vissa områden har resultatet blivit bättre än på andra. I detta kapitel hävdas att…


Ekonomisk Debatt

Lindbeckkommissionen och framtiden

Assar Lindbeck

Ekonomikommissionen, i media döpt till Lindbeckkommissionen, presenterade sitt betänkande i mars 1993 efter tre månaders arbete. Ett slags rekommendationer bestod av förslag om specifika ekonomisk-politiska åtgärder. Ett annan slags…


Ekonomisk Debatt

En effektivare innovationspolitik

Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson

Snart sagt alla säger sig vilja stärka innovationspolitiken. Regeringen har presenterat en nationell innovationsstrategi, IVA driver ett stort innovationsprojekt, Socialdemokraterna vill inrätta en ”nationell innovationsberedning” och…


Ekonomisk Debatt

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Gissur Ó Erlingsson och Richard Öhrvall

I juni 2012 redogjorde Södermanlands Nyheter (2012) för misstankar om en rad oegentligheter i en sörmländsk kommun. Bland annat hade en kommunanställd drivit en städfirma vid sidan av sin ordinarie anställning. Firman…


Ekonomisk Debatt

Effekten av spanska sjukan på ekonomiska utfall i Sverige

Martin Karlsson, Therese Nilsson och Stefan Pichler

År 1918 drabbades världen av den mycket omfattande och dödliga influensaepidemi som fått namnet spanska sjukan. Medan de återkommande influensa-stammar som cirkulerar i världen i regel främst drabbar barn, gamla och…


Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Europaperspektiv 2013

En gemensam elmarknad stärker EU:s konkurrenskraft

Pär Holmberg och Thomas Tangerås

I bokens sjunde kapitel analyserar Pär Holmberg och Thomas Tangerås möjligheterna att stärka den europeiska konkurrenskraften genom att inrätta en gränsöverskridande elmarknad i EU. El är en mycket viktig insatsvara för…


Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Europaperspektiv 2013

Kvinnotricket och EU:s konkurrenskraft

Olle Folke och Johanna Rickne

Ekonomiskt utvecklade länder är också mer jämställda, men är jämställdhet en lyxvara som man kan köpa när ekonomin redan är rik eller en förutsättning för att skapa välstånd? Vi…


Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi

Prisregleringar: Bostäder och jordbruk

Assar Lindbeck

En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter en väl fungerande prisbildning. En sådan är i praktiken svår att åstadkomma om staten reglerar priserna. Den insikten illustreras väl av två omfattande prisregleringar…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se