2013

Kontrakt, kostnader och kvalitet

Särtryck nr 2013:13

Författare: Mikael Elinder och Henrik JordahlÅr: 2013 Publikation: Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter Kapitel: 3Redaktör: Henrik JordahlFörlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm Sidor: 89–120

Kontrakt, kostnader och kvalitet Mikael Elinder och Henrik Jordahl


Kapitlet undersöker hur privatiseringen av välfärdstjänster påverkas av tjänsternas kostnader och kvalitet samt av förutsättningarna för att skriva tydliga och bindande kontrakt. Att sänka kostnader tycks vara en viktig drivkraft. Den drivkraften verkar dock inte vara starkare i kommuner med finansiella problem eftersom dessa kommuner visar sig privatisera mindre än andra kommuner. De låga privatiseringsnivåerna i små kommuner har sannolikt också ekonomiska förklaringar: att introduktionen av privata utförare medför fasta kostnader som små kommuner har svårt att bära eller att små kommuner har svårare att attrahera privata utförare. Mer förvånande är att tjänsternas kontraktskostnader, det vill säga kostnaderna för att upprätta och följa upp avtal med externa utförare, inte säger så mycket om den variation som finns i privatisering mellan olika välfärdstjänster.
 


Referens:
Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2013), "Kontrakt, kostnader och kvalitet". Kapitel 3, sid. 89–120 i Henrik Jordahl, red., Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Stockholm: SNS Förlag.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Mikael Elinder

Kontakt

Tel: 018 471 1565
Mobil: 0707 690976
mikael.elinder@ifn.se

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se