2013

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Särtryck nr 2013:5

Författare: Gissur Ó Erlingsson och Richard ÖhrvallÅr: 2013 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 41 (3) Sidor: 5–15

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor Gissur Ó Erlingsson och Richard Öhrvall


I juni 2012 redogjorde Södermanlands Nyheter (2012) för misstankar om en rad oegentligheter i en sörmländsk kommun. Bland annat hade en kommunanställd drivit en städfirma vid sidan av sin ordinarie anställning. Firman utförde städtjänster åt samma förvaltning som den anställde arbetade inom. Den anställdes chef upprättade avtalet med städfirman och var även den som godkände fakturorna. Fallet väcker frågor om hur tjänstemäns och politikers bisysslor kan skada förtroendet för offentlig verksamhet. I denna artikel undersöker vi vilken beredskap kommuner och landsting har för de problem som anställdas bisysslor kan medföra. Det är av största vikt att fastställa tydliga och väl kända riktlinjer för bisysslor, att systematiskt informera anställda om dessa riktlinjer, samt att upprätta och regelbundet uppdatera centrala sammanställningar över de anställdas bisysslor. Nya data som vi har samlat in visar att det finns påtagliga brister i alla dessa avseenden.


Referens:
Erlingsson, Gissur Ó och Richard Öhrvall (2013), "Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor". Ekonomisk Debatt 41(3), 5–15.

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil: 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se