2013

Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier

Särtryck nr 2013:9

Författare: Andreas Bergh och Lotta MobergÅr: 2013 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 41 (5) Sidor: 45–55

Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier Andreas Bergh och Lotta Moberg


Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effektivitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi diskuterar kopplingen mellan reformer och politikers partifärg, utbildning och professionella bakgrund, globalisering, ekonomiska kriser samt effekten av reformer i andra länder. Därefter redogörs för betydelsen av valstrategiska avväganden och byråkraters roll i reformarbetet. På flera av de frågor som har ställts finns tämligen tydliga svar. Samtidigt illustrerar denna genomgång hur fragmenterad kunskapen är.


Referens:
Bergh, Andreas och Lotta Moberg (2013), "Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier". Ekonomisk Debatt 41(5), 45–55.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se