2013

Artiklar på svenska 2013 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.

Berggren, Niclas (2013), "James Buchanan – en konstitutionell, politisk och frihetlig nationalekonom". Niclas Berggren (red.), Konstitutioner, politik och frihet. James Buchanan i urval. Stockholm: Timbro.

Bergh, Andreas (2013), "Så kan frihet få välfärdsstaten att fungera bättre". Sid. 43–53 i Andreas Bergh och Gabriel Ehrling (red.), En bit på väg – Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället. Stockholm: Bertil Ohlin Förlag.

Bergh, Andreas och Lotta Moberg (2013), "Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier". Ekonomisk Debatt 41(5), 45–55.

Braunerhjelm, Pontus, Klas Eklund och Magnus Henrekson (2013), "En effektivare innovationspolitik". Ekonomisk Debatt 41(3), 28–38.

Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2013), "Entreprenörskap, institutioner och ekonomisk dynamik: Lärdomar från jämförelser mellan Sverige och USA". Kapitel 2, sid. 17–29 i Pontus Braunerhjelm (red.), Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2013), "Kommunpolitikers beslut och brukarnas val". Kapitel 5, sid. 143–164 i Henrik Jordahl (red.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Stockholm: SNS Förlag.

Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2013), "Kontrakt, kostnader och kvalitet". Kapitel 3, sid. 89–120 i Henrik Jordahl (red.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Stockholm: SNS Förlag.

Erlingsson, Gissur Ó och Richard Öhrvall (2013), "Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor". Ekonomisk Debatt 41(3), 5–15.

Folke, Olle och Johanna Rickne (2013), "Kvinnotricket och EU:s konkurrenskraft ". Sid. 145–177 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Europaperspektiv 2013. Stockholm: Santérus förlag.

Henrekson, Magnus (2013), "Kapitalskatterna och företagandet". En underlagsrapport från Innovationskraft Sverige. Stockholm: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Henrekson, Magnus (2013), "Politikens uppgift är att kratta i manegen – Förord till den svenska utgåvan". Sid. 7–20 i Josh Lerner (red.), Innovation och entreprenörskap – politik som hjälper eller stjälper. Lund: Studentlitteratur.

Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2013), "Optionsskatter och entreprenöriellt företagande". Rapport nr 7 i projektet Företagsamt ägande. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Holmberg, Pär och Thomas Tangerås (2013), "En gemensam elmarknad stärker EU:s konkurrenskraft". Sid. 207–236 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Europaperspektiv 2013. Stockholm: Santérus förlag.

Jordahl, Henrik och Richard Öhrvall (2013), "Nationella reformer och lokala initiativ". Kapitel 2, sid. 33–87 i Henrik Jordahl (red.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Stockholm: SNS Förlag.

Karlsson, Martin, Therese Nilsson och Stefan Pichler (2013), "Effekten av spanska sjukan på ekonomiska utfall i Sverige". Ekonomisk Debatt 41(1), 22–27.

Lindbeck, Assar (2013), "Lindbeckkommissionen och framtiden". Ekonomisk Debatt 41(4), 5–17.

Lindbeck, Assar (2013), "Prisregleringar: Bostäder och jordbruk ". Sid. 23–37 i Maria Eriksson (red.), Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Stockholm: Timbro.

Ljunge, Martin (2013), "Yngre generationers högre sjukskrivningsgrad – ett mått på hur snabbt välfärdsstaten förändrar normer". Ekonomisk Debatt 41(5), 56–61.

Sanandaji, Tino (2013), "Miljardärentreprenörer – ett alternativt empiriskt mått på företagande". Kapitel 6, sid. 85–102 i Pontus Braunerhjelm (red.), Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Skedinger, Per (2013), "Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 66(2), 149–158.

Svensson, Roger (2013), "Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU". Sid. 63–113 i Specialstudie nr 37, december 2013. Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning – En litteraturöversikt. Stockholm: Konjunkturinstitutet.

Tåg, Joacim (2013), "Riskkapital till entreprenörer: Vilken roll spelar finansmarknaderna, skattepolitiken och arbetsmarknadsregleringarna?". Kapitel 3, sid. 31–43 i Pontus Braunerhjelm (red.), Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se