Publicerade artiklar på svenska 2014

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Artiklar på svenska 2014 (alfabetisk referenslista)


Uppdragsforskningsrapport 2014:7

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering – Teori och empiri

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Rapporten innehåller teoretiskt intressanta indikationer på den betydelse som förekomsten av konkurrens har för kvinnor i chefsposition. Vid högre konkurrensutsättning är det enligt rapporten vanligare att kvinnor får chefs-…


Organisation och Samhälle

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning

Frédéric Delmar och Karl Wennberg

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte…


Underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014

Lönedynamik bland lågavlönade

Per Skedinger


IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

Berikande år av samarbete med nordiska forskningsinstitut

Lars Oxelheim


IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

Ingen kommunikation utan forskning – ingen förändring utan kommunikation

Elisabeth Precht


IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

Institutionernas ekonomi – betydelsen av lagar, moral och attityder

Niclas Berggren


IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

75 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid

Magnus Henrekson


Ekonomisk Debatt

Påverkar skatter på ägarnivån företags och företagares beteende?

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Hur ägarskatter påverkar företags aktivitet är en fråga där meningsskiljaktigheterna är stora mellan olika teoribildningar. Skattemodeller som inkorporerar mer komplexa aspekter, som kapitalmarknadsimperfektioner,…


Ekonomisk Debatt

Fenomenet Piketty

Assar Lindbeck

Få böcker i nationalekonomi har fått så stor publicitet – och så stor försäljningsvolym – som Thomas Pikettys 900 sidor långa bok Capital in the Twenty-First Century. Hur ska vi förklara detta fenomen?…


Näringspolitiskt Forum Rapport #10

Företagsskattekommittén och entreprenörskapet

Dan Johansson, Hans-Peter Larsson, Erik Norrman, Tino Sanandaji, Mikael Stenkula och Arvid Malm


Statsvetenskaplig Tidskrift

Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier

Johanna Rickne


Rapport 2014:15

Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund?

Karin Edmark, Markus Frölich och Verena Wondratschek

Syftet med projektet är att undersöka hur skolvalsreformerna som genomfördes i början av 1990-talet har påverkat elever med olika familjebakgrund. Resul-tatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat, samt…


Position Sverige - om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad

Sverige kan inte slå sig till ro

Magnus Henrekson

Den svenska självbilden som en framtida kunskapsdriven ekonomi är fullt möjlig att förverkliga. Men den förutsätter en rad förändringar, skriver Magnus Henrekson, IFN, i boken Position Sverige – Om innovation,…


Rapport nr 8 i projektet Företagsamt ägande

Vem ska styra de svenska företagen?

Ulf Jakobsson och Daniel Wiberg

Den svenska ägarmodellen har traditionellt inneburit tydlig ägarkontroll genom användande av A- och B-aktier. En allt högre grad av internationalisering har dock gjort att utländska och institutionella ägare, exempelvis pensionsfonder,…


Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ekonomins grund i kultur och institutioner

Niclas Berggren

Nationalekonomer har i allt högre grad börjat beakta institutionella och kulturella faktorer – lagar, regler, moral, normer och sociala attityder (som tillit och tolerans). Om ekonomiska beslutsfattare påverkas av sådana faktorer blir…


Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Bilaga 5 till SOU 2014:40

Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


Neutral Bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Bilaga 4 till SOU 2014:40

Kapitalskatter och företagande

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


Ekonomisk Debatt

Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden – partiernas lösningar är otillräckliga

Andreas Bergh

När det gäller sysselsättning och arbetslöshet klarar sig utlandsfödda sämre på arbetsmarknaden än svenskfödda. Liknande arbetsmarknadsgap finns i många OECD-länder, men inte i alla. De förslag som är…


Ekonomisk Debatt

Dags för en ny skattereform

Åsa Hansson

Det har nu gått mer än 20 år sedan det som kom att kallas Århundradets skattereform och en övergripande förändring av det svenska skattesystemet genomfördes. Mycket har hänt sedan dess. Förutom att över 500…


Statlig finansiering till småföretag?

Roger Svensson

Små och växande företag är viktiga för Sveriges tillväxt och för skapandet av nya arbetstillfällen. Eftersom nystartade företag samt små företag med riskfyllda teknikprojekt lider av begränsat kapital,…


Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie

Tino Sanandaji

Mellan 2004 och 2008 publicerade Folkpartiet fyra rapporter med titeln ”Utanförskapets karta”. Syftet var att undersöka utanförskapets utveckling genom att räkna antalet svenska bostadsområden med låg…


Ekonomisk Debatt

Kan passiva människor göra världen grönare?

Johan Egebark och Mathias Ekström

Att hushålla med resurser är centralt för att kunna möta efterfrågan hos en växande befolkning. I denna artikel undersöker vi vilken betydelse ett förvalsalternativ har för resursutnyttjande. I ett naturligt…


Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi

Om den känsliga balansen mellan krav och förväntningar – på sig själv och andra

Magnus Henrekson

Detta är ett försök att ge mitt personliga porträtt av Jacob Palmstierna. En man vars publika göranden jag följde med intresse från sen ungdom och sedan fick förmånen att lära känna även på ett…


Ekonomisk Debatt

Personröster och politisk makt

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Vi visar att resultatet i personvalet har stor betydelse för vilka personer som tilldelas politisk makt i svenska kommuner. Att få flest kryss på en valsedel mer än fördubblar sannolikheten att bli förstanamn och inom kommunens…


Näringspolitiskt Forum Rapport # 7

Patentboxar som indirekt FoU-stöd

Roger Svensson

Rapporten "Patentboxar som indirekt FoU-stöd" beskriver hur olika europeiska system med patent- och innovationsboxar är utformade och analyserar vilka för- och nackdelar de har jämfört med andra offentliga stöd till forskning…


EU och de globala obalanserna. Europaperspektiv 2014

Superentreprenörskap och de globala obalanserna

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem

Ett skatteparadis för de redan rika

Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se