Publicerade artiklar på svenska 2015

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Artiklar på svenska 2015 (alfabetisk referenslista)


Arbetsmarknadsekonomisk rapport

Inför avtalsrörelsen 2016

Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger


Swedish Economic Forum Report 2015: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Hur påverkar vinstmotivet och konsolideringen av skolmarknaden skolans verksamhet?

Karin Edmark


Swedish Economic Forum Report 2015: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Vinster i välfärden: Funktion och opinion

Henrik Jordahl


KEFU - Skånes skriftserie, rapport 2015:2

Uppföljning och ansvarsutkrävning av vårdgivare jämte pinnstatistik – erfarenheter av fem års medicinsk revision i primärvården i Region Skåne

Anna Häger Glenngård


Från idyll till idéer

Utbilda för arbete

Magnus Henrekson

Utanförskapet kommer att öka i omfattning om politiken inte har som bärande idé att förhindra det. Enstaka drastiska åtgärder är inte nog utan det krävs insatser över hela linjen. En viktig uppgift är att…


Ekonomisk Debatt

Innebär TTIP och TTP att WTO är passé?

Henrik Horn

Liberaliseringen av internationell handel skedde under ett halvt sekel främst multilateralt, först genom GATT-avtalet och sedan genom tillkomsten av WTO-avtalen för 20 år sedan. Men sedan dess tycks dock denna process ha tappat fart. De hittills…


Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden

Tiggarna på våra gator – hur ska vi förhålla oss?

Lars Calmfors

Inför EU:s utvidgning 2004 ventilerades många farhågor om ”social turism”. Bland andra varnade dåvarande statsministern Göran Persson för att migranter från Östeuropa skulle komma hit för att utnyttja…


Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden

Kapitalägare då och nu – förmögenheter, beskattning och samhällets syn

Magnus Henrekson


Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden

På jakt efter en fungerande stabiliseringspolitik

Assar Lindbeck

Stabiliseringspolitiken i Sverige efter andra världskriget har genomgått flera olika faser. På så sätt har Sverige fungerat som ett slags stabiliseringspolitiskt laboratorium. En första fas karakteriserades av en serie…


Ekonomisk Debatt

Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i Sverige

Johan Wennström och Özge Öner

Alliansregeringen lanserade etableringsreformen för att kommunplacera flyktingar där det finns jobb. Vi undersöker var de nyanlända faktiskt placeras och finner att det är i kommuner med en minskande befolkning och en hög…


Ekonomisk Debatt

Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare

Martin Ljunge

Könsroller formas av flera kulturella faktorer. Utöver den intuitiva påverkan av mer maskulina/feminina kulturer så framträder pragmatism, att normer kan anpassas till den nuvarande situationen, som en viktig faktor. Både mamman och…


Ekonomisk Debatt

Det fria skolvalet – varken mirakelmedicin eller undergångsrecept

Karin Edmark, Markus Frölich och Verena Wondratschek

I artikeln undersöks hur de skolvalsreformer som genomfördes i början av 1990-talet har påverkat elever med olika familjebakgrund. Resultatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat, samt på senare utfall…


Ekonomisk Debatt

Förmögenhet – mina pengar eller släktens?

Oscar Erixson och Henry Ohlsson

Diskussioner om laglottens vara och inte vara blossar med jämna mellanrum upp i den offentliga debatten. Laglotten innebär att en förälder inte kan göra ett barn arvlöst. Med information om förmögenhetsöverföringar…


Underlagsrapport 14 till Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet

Karin Edmark


Välfärdsgapet - EU:s sociala utmaning. Europaperspektiv 2015

Tillitens roll för skillnader i hälsa och välstånd i EU

Martin Ljunge

I det åttonde kapitlet undersöker Martin Ljunge hur social tillit överförs mellan generationerna, och hur tilliten i sin tur förbättrar hälsa och välstånd. Social tillit är den tillit man känner till…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se