2015

Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare

Särtryck nr 2015:5

Författare: Martin LjungeÅr: 2015 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 43 (4) Sidor: 40–51

Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare Martin Ljunge


Könsroller formas av flera kulturella faktorer. Utöver den intuitiva påverkan av mer maskulina/feminina kulturer så framträder pragmatism, att normer kan anpassas till den nuvarande situationen, som en viktig faktor. Både mamman och pappan är viktiga i socialiseringen av barnets attityder kring jämställdhet. Kvinnor och män uttrycker liknande attityder. Studien baseras på barn till invandrare i 30 europeiska länder med ursprung över hela världen. Resultaten indikerar att integrationsarbete bör inbegripa ett främjande av pragmatiska normer bland individer med ursprung i länder med mer traditionella könsroller, om målet är att dessa individer ska anamma mer jämställda attityder.


Referens:
Ljunge, Martin (2015), "Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare". Ekonomisk Debatt 43(4), 40–51.

Martin Ljunge

Kontakt

Tel: 08 665 4517
martin.ljunge@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se