2016

Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

Särtryck nr 2016:2

Författare: Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard ÖhrvallÅr: 2016 Publikation: Statsvetenskaplig tidskrift Årgång (nr): 117 (4) Sidor: 555–585
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Trots att allvarlig kritik riktats mot hur kommuner bedriver sitt ägande av aktiebolag, har bolagen successivt blivit fler och förefaller i stigande grad konkurrera med privata företag. Syftet med föreliggande artikel är att föra en kritisk diskussion om kvaliteten på styrningen och granskningen av kommunala bolag, liksom att diskutera förutsättningarna för ansvarsutkrävande från dem. Empiriskt grundad i en explorativ fallstudie av en svensk kommun landar artikeln i fyra lärdomar som vi hävdar vara allmängiltiga för kommunsektorn: 1) att kommuner regelbundet bör göra en översyn av den egna bolagsstrukturen; 2) att aktivt jobba med att räta ut frågetecken rörande dokumentation och arkivering rörande bolagens verksamhet, samt säkra öppenhet i och tillgänglighet till dem; 3) att ha transparenta processer inför tillsättning av styrelser, samt en genomtänkt struktur för vilka utbildningsinsatser som ska ges till styrelseledamöter, samt slutligen, 4) vara medveten om de styrnings- och demokratidilemman det innebär när tunga politiker i kommunstyrelsen – samt även ledamöter av kommunfullmäktige – också ges tunga uppdrag i kommunens bolagssfär. Om kommunala företrädare inte tar dessa frågor på allvar, finns risk att den demokratiska legitimiteten för stora delar av kommunernas verksamheter urholkas


Referens:
Erlingsson, Gissur Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall (2016), "Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?". Statsvetenskaplig tidskrift 117(4), 555–585.

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil: 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se