2016

Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?

Särtryck nr 2016:11

Författare: Mikael Elinder och Lovisa PerssonÅr: 2016 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 44 (4) Sidor: 47–56

Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna? Mikael Elinder och Lovisa Persson


Den 1 januari 2008 sänktes fastighetsskatten och ett takbelopp på 6 000 kr infördes. Oron var stor att skattesänkningen skulle späda på de redan stigande fastighetspriserna. I denna artikel redogör vi för hur fastighetspriserna på-verkades av dessa förändringar. Vi finner att fastighetspriserna endast steg på en mycket liten del av marknaden – de mest exklusiva villorna i Stockholm.


Referens:
Elinder, Mikael och Lovisa Persson (2016), "Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?". Ekonomisk Debatt 44(4), 47–56.

Lovisa Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4536
lovisa.persson@ifn.se

Mikael Elinder

Kontakt

Tel: 018 471 1565
Mobil: 0707 690976
mikael.elinder@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se