2016

Migration, sysselsättning och löner – hur ska vi ta itu med arbetsmarknandens tudelning?

Särtryck nr 2016:23

Författare: Lars CalmforsÅr: 2016 Publikation: Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap Kapitel: 2Redaktör: Johan EklundFörlag: EntreprenörskapsforumFörlagsort: Stockholm Sidor: 18–37
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Migration, sysselsättning och löner – hur ska vi ta itu med arbetsmarknandens tudelning? Lars Calmfors


Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av stora skillnader i arbetsmarknadssituationen mellan olika grupper. Arbetsmarknadsläget är betydligt sämre för lågutbildade i allmänhet, och lågutbildade invandrare i synnerhet, än för inrikes födda med mer utbildning. Figur 1 visar dels att arbetslösheten är högre bland utomeuropeiskt födda än inrikes födda, dels att den är högre bland personer med högst förgymnasial utbildning än bland personer med minst gymnasieutbildning. Skillnaden i arbetslöshet mellan lägre och högre utbildade är mångdubbelt större bland de utomeuropeiskt födda än bland de inrikes födda. Arbetslösheten för utomeuropeiskt födda med högst förgymnasial utbildning är ungefär sju gånger högre än för inrikes födda med minst gymnasieutbildning: cirka 35 procent mot cirka 5 procent. Det gör det motiverat att tala om en tudelad arbetsmarknad.


Referens:
Calmfors, Lars (2016), "Migration, sysselsättning och löner – hur ska vi ta itu med arbetsmarknandens tudelning?". Kapitel 2, sid. 18–37 i Johan Eklund, red., Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se