2016

Artiklar på svenska 2016 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

 

Andersson, Fredrik N.G., Andreas Bergh och Anders Olshov (2016), "Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario". Rapport april 2016. Malmö: Tankesmedjan Intelligence Watch.

Bergh, Andreas (2016), "Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?". Kapitel 2, sid. 1–44 i Hela staden – bryt segregationen. Stockholm: Fores.

Bergh, Andreas, Henrik Jordahl och Richard Öhrvall (2016), "Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten". Sid. 211–232 i Maria Solevid, red., Svenska utlandsröster. Göteborgs universitet: SOM-Institutet.

Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2016), "Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd". Kapitel 20, sid. 302–315 i Maureen McKelvey och Olof Zaring, red., Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik. Stockholm: ESBRI.

Calmfors, Lars (2016), "Löneökningarna och avtalsrörelsen". Ekonomisk Debatt 44(2), 6–19.

Calmfors, Lars (2016), "Migration, sysselsättning och löner – hur ska vi ta itu med arbetsmarknandens tudelning?". Kapitel 2, sid. 18–37 i Johan Eklund, red., Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2016), "Dags för större lönespridning?". Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Stockholm: Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER).

Dackehag, Margareta, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham och Therese Nilsson (2016), "Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa". Stockholm: Kronofogdemyndigheten.

Elinder, Mikael och Lovisa Persson (2016), "Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?". Ekonomisk Debatt 44(4), 47–56.

Erlingsson, Gissur Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall (2016), "Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?".Statsvetenskaplig tidskrift 117(4), 555–585.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), "Skolkrisens grundvalar – drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm". Kvartal 2(1), 1–12.

Henrekson, Magnus och Hans Tson Söderström (2016), "Jan Wallander in memoriam". Ekonomisk Debatt 44(8), 76–82.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2016), "Ersättningen för entreprenörskap". Ekonomisk Debatt 44(1), 33–44.

Henrekson, Magnus och Sebastian Jävervall (2016), "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?". Stockholm: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Jordahl, Henrik (2016), "En effektivare skola ger mer kunskap". Sid. 1–27. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Jordahl, Henrik och David Sundén (2016), "Vinstbegränsningar i välfärden". Sid. 1–34 Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Jävervall, Sebastian (2016), "Korruptionens utveckling under finanskrisen".Ekonomisk Debatt 44(7), 54–64.

Lindbeck, Assar (2016), "Hur avveckla hyreskontrollen?". Ekonomisk Debatt 44(7), 17–28.

Orth, Matilda och Florin Maican (2016), "Strategisk mix av dagligvarubutiksformat – metoder för att effektivt analysera marknaden". Forskningsrapport 2016:1. Stockholm: Handelsrådet.

Svensson, Roger (2016), "Hoten mot innovationsledd tillväxt i EU". Kapitel 6, sid. 171–198 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., EU och de nya säkerhetshoten. Europaperspektiv 2016. Stockholm: Santérus Förlag.

Tangerås, Thomas och Erik Lundin (2016), "Vad händer om kärnkraften läggs ned?". Kvartal 1(1), 1–13.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se