2017

Tillväxt utan entreprenörskap?

Särtryck nr 2017:11

Författare: Magnus Henrekson och Mikael StenkulaÅr: 2017 Publikation: Nationalekonomins frågor Kapitel: 18Redaktör: Eric RehnFörlag: StudentlitteraturFörlagsort: Lund Sidor: 435–458
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Hur uppkommer tillväxt i ett land? Och varför skiljer sig tillväxttakten åt mellan olika länder? Detta är klassiska nationalekonomiska frågeställningar som diskuterats ända sedan Adam Smiths dagar på 1700-talet. Även om frågorna varit oförändrade har svaren i form av olika modeller och teorier förändrats över tiden, där olika faktorer eller förhållanden har betonats. I detta kapitel behandlas hur förklaringarna till ekonomisk tillväxt utvecklats inom nationalekonomins huvudfåra och i vad mån entreprenörsfunktionen integrerats i modellerna. Den traditionella tillväxtteorin kontrasteras mot entreprenörens funktion. Kapitlet avslutas med en genomgång av nyare tillväxtteorier.


Referens:
Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2017), "Tillväxt utan entreprenörskap?". Kapitel 18, sid. 435–458 i Eric Rehn, red., Nationalekonomins frågor. Lund: Studentlitteratur.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se