2017

Tillväxt utan entreprenörskap?

Särtryck nr 2017:11

Författare: Magnus Henrekson och Mikael StenkulaÅr: 2017 Publikation: Nationalekonomins frågor Kapitel: 18Redaktör: Eric RehnFörlag: StudentlitteraturFörlagsort: Lund Sidor: 435–458
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Hur uppkommer tillväxt i ett land? Och varför skiljer sig tillväxttakten åt mellan olika länder? Detta är klassiska nationalekonomiska frågeställningar som diskuterats ända sedan Adam Smiths dagar på 1700-talet. Även om frågorna varit oförändrade har svaren i form av olika modeller och teorier förändrats över tiden, där olika faktorer eller förhållanden har betonats. I detta kapitel behandlas hur förklaringarna till ekonomisk tillväxt utvecklats inom nationalekonomins huvudfåra och i vad mån entreprenörsfunktionen integrerats i modellerna. Den traditionella tillväxtteorin kontrasteras mot entreprenörens funktion. Kapitlet avslutas med en genomgång av nyare tillväxtteorier.


Referens:
Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2017), "Tillväxt utan entreprenörskap?". Kapitel 18, sid. 435–458 i Eric Rehn, red., Nationalekonomins frågor. Lund: Studentlitteratur.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se