2017

Röstar väljarna med plånboken?

Särtryck nr 2017:12

Författare: Mikael Elinder och Henrik JordahlÅr: 2017 Publikation: Nationalekonomins frågor Kapitel: 14Redaktör: Eric RehnFörlag: StudentlitteraturFörlagsort: Lund Sidor: 337–354
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Det här kapitlet handlar om motiven bakom väljarnas röster i politiska val. Studier från flera länder visar att väljarna lägger stor vikt vid plånboksfrågor. Det innebär att många röstar på det parti som ger dem störst privatekonomisk vinning. I Sverige tycks väljarna förlita sig på ekonomiska vallöften; de röstar gärna på ett parti som utlovar reformer som förbättrar deras privatekonomi. I det här kapitlet presenteras först några av de teorier som ligger till grund för ekonomiska analyser av politiskt beslutsfattande och därefter redovisas resultat från empiriska studier som testat teoriernas träffsäkerhet i olika sammanhang. Kapitlet fokuserar främst på väljarna, men innehåller även ett avsnitt om politiker.


Referens:
Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2017), "Röstar väljarna med plånboken?". Kapitel 14, sid. 337–354 i Eric Rehn, red., Nationalekonomins frågor. Lund: Studentlitteratur.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Mikael Elinder

Kontakt

Tel: 018 471 1565
Mobil: 0707 690976
mikael.elinder@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se