2017

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget

Särtryck nr 2017:24

Författare: Mats Hammarstedt och Per SkedingerÅr: 2017 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 45 (7) Sidor: 30–40

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget Mats Hammarstedt och Per Skedinger


Denna artikel inleds med en översiktlig beskrivning av flyktingars situation på arbetsmarknaden i Sverige. Sedan kartläggs kunskapsläget beträffande effekter av förändrade minimilöner på sysselsättningen. Både teori och empiri pekar på att effekterna på sysselsättningen inte nödvändigtvis är symmetriska, utan att effekterna av sänkningar är mindre än effekterna av höjningar. Den osäkerhet som finns kring sysselsättningseffekterna av sänkningar av minimilönen måste därför anses vara större än den som rör effekterna av höjningar. Avslutningsvis presenterar vi ett konkret förslag på hur kunskaperna om minimilönernas effekter på sysselsättningen kan förbättras med hjälp av regelrätta experiment.


Referens:
Hammarstedt, Mats och Per Skedinger (2017), "Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget". Ekonomisk Debatt 45(7), 30–40.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se