2017

Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter

Särtryck nr 2017:30

Författare: Lars CalmforsÅr: 2017 Publikation: ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum Redaktör: Cissi Billgren Askwall, Anders Borg, Lars Calmfors och Lars HultkrantzFörlag: FinansdepartementetFörlagsort: Stockholm Sidor: 43–58

Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter Lars Calmfors


En god ekonomisk politik använder sig av tillgängligt forsknings- och utvärderingsunderlag. Det är därför en central fråga hur dessa får genomslag i politiken. Lars Calmfors diskuterar detta utifrån sina egna erfarenheter av att förmedla forskningskunskap till beslutsfattare. Han gör detta utifrån sina omfattande erfarenheter erfarenheter som ledamot av SNS Konjunkturråd 1982 och 1986-88, ledamot i styrelsen för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) 1997–2004 och som ordförande i Finansdepartementets Ekonomiska råd 1993–2001, EMU-utredningen 1995–96, Finanspolitiska rådet 2007–2011 och Arbetsmarknadsekonomiska rådet sedan 2015.


Referens:
Calmfors, Lars (2017), "Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter". Sid. 43–58 i Cissi Billgren Askwall, Anders Borg, Lars Calmfors och Lars Hultkrantz, red., ESO rapport 2017:8. Att vara brygga mellan forskning och politik. En festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum. Stockholm: Finansdepartementet.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se