2018

Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen

Särtryck nr 2018:28

Författare: Mounir Karadja och Erik PrawitzÅr: 2018 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 46 (8) Sidor: 19–29

Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen Mounir Karadja och Erik Prawitz


Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning emigrerade till USA från 1800- talets mitt fram till första världskriget. Denna studie undersöker massutvandringens politiska effekter på hemorterna. Vi använder detaljerade data över emigranter och jämför svenska kommuner med olika mycket utvandring. Genom att utnyttja oväntade frostchocker och närhet till emigrationshamnar skapar vi ett instrument för att predicera emigration. Resultaten visar att utvandringen ledde till ökat medlemskap i fackföreningar och socialdemokratiska arbetarepartiet. Vidare ökade benägenheten att strejka och rösta på vänsterpartier i riksdagsval. Vi finner även politiska förändringar i kommunerna, då emigrationsorter hade högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning bytte till representativ demokrati.


Referens:
Karadja, Mounir och Erik Prawitz (2018), "Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen". Ekonomisk Debatt 46(8), 19–29.

Erik Prawitz

Kontakt

Tel: 08 665 4535
Mobil: 070 430 3258
erik.prawitz@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se