2019

Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut

Särtryck nr 2019:12

Författare: Mikael StenkulaÅr: 2019 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 47 (4) Sidor: 6–17

Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut Mikael Stenkula


Denna artikel beskriver översiktligt hur dagens moderna inkomstskattesystem växt fram i Sverige. 1900-talet kantas av en intressant historia vad gäller inkomstskattens tillkomst och utveckling långt innan ”århundradets skattereform” genomfördes. Inkomstskattens brokiga historia kan vara bra att ha i åtanke för dagens beslutsfattare när skattesystemets ofta inneboende motsättningar ska vävas ihop till en i praktiken fungerande helhet.


Referens:
Stenkula, Mikael (2019), "Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut". Ekonomisk Debatt 47(4), 6–17.

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se