2019

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic

Särtryck nr 2019:18

Författare: Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl WennbergÅr: 2019 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 47 (5) Sidor: 6–16

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl Wennberg


Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.


Referens:
Andersson, Martin, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl Wennberg (2019), "Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic". Ekonomisk Debatt 47(5), 6–16.

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se