2019

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?

Särtryck nr 2019:21

Författare: Andreas Bergh och Gissur Ó ErlingssonÅr: 2019 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 47 (7) Sidor: 50–61

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta? Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson


Svenska kommuner står inför stora ekonomiska och befolkningsmässiga utmaningar. Det är både begripligt och motiverat att de gör vad de kan för att bedriva lokal tillväxtpolitik och åstadkomma näringslivsutveckling. I denna artikel diskuterar vi risker med den lokala tillväxtpolitiken och uppmärksammar några av de metoder som kommunerna använder sig av. Vi identifierar ett koordinationsproblem som gör att vissa åtgärder skulle kunna vara samhällsekonomiskt skadliga. Särskild fokus sätts på fenomenet kommunal platsmarknadsföring och kommunala bolag som ägnar sig åt sponsring i syfte att ”sätta kommunen på kartan”.


Referens:
Bergh, Andreas och Gissur Ó Erlingsson (2019), "Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?". Ekonomisk Debatt 47(7), 50–61.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se