2019

Lärdomar om den svenska arvsskatten

Särtryck nr 2019:24

Författare: Sebastian Escobar År: 2019 Publikation: SNS Analys nr 60 Förlag: SNSFörlagsort: Stockholm

Lärdomar om den svenska arvsskatten Sebastian Escobar


Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Det fanns en rad problem med skatten och den inbringade förhållandevis små intäkter. Det konstaterar forskaren Sebastian Escobar-Jansson som, i den här studien för SNS, undersöker vilka lärdomar vi kan dra från den svenska arvsskatten så som den såg ut före avskaffandet.


Referens:
Escobar, Sebastian (2019), "Lärdomar om den svenska arvsskatten". SNS Analys nr 60. Stockholm: SNS.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se